Restaurant La Perla

CARTA DE VINS

 VINS BLANCS

VINOS BLANCOS

PARÉS BALTA BLANC DE PACS 10,25

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12,50º

RAÏM: 55% PARELLADA, 35% MACABEU I 10% XAREL·LO.ECOLÒGIC

Color groc llimona amb reflexos groc palla brillants. Aroma molt intens , ple , dominat per fruites blanques madures (pera , poma) sobre un lleuger fons floral. En boca es revela fresc i amb una bona acidesa. El seu pas resulta suau deixant un record intens de fruites i sensació de frescor.

Color amarillo limón con reflejos amarillo paja brillantes. Aroma muy intenso, pleno, dominado por frutas blancas maduras (pera, manzana) sobre un ligero fondo floral. En boca se revela fresco y con una buena acidez. Su paso resulta suave dejando un recuerdo intenso de frutas y sensación de frescura..

1 + 1 = 3 XAREL.LO 10,50

TIPUS: BLANC JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12,5º

RAÏM: 94% XAREL•LO, 6% CHENIN.

De olor intens, complex, una infinitat de sensacions, fruites d’os (préssec, albercoc, nespra) fruites exòtiques (mango, maracuyá), es combinen en delicades i fines aromes de atzar. En boca es afruitat, fresc, un punt mineral, excel·lent equilibri. Recorda les sensacions olfactives del préssec, mango, ric en matisos, post gust llarg i persistent.

De olor intenso, complejo, un sinfín de sensaciones, frutas de hueso (melocotón, albaricoque, níspero) frutas exóticas (mango, maracuyá), se combinan en delicados y finos aromas de azahar. En boca es frutado, fresco, un punto mineral, excelente equilibrio. Recuerda las sensaciones olfativas del melocotón, mango, rico en matices, largo y persistente post gusto.

GRAMONA MOUSTILLANT 10,50

TIPUS: BLANC JOVE D’AGULLA

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 10,5º

RAÏM: 100 % PARELLADA

És un vi que a la vista és brillant verd pàl·lid amb la presència de petites perles de CO2. En nas es com un riu cristal·lí, ens recorda a la fruita blanca fresca i presenta tocs cítrics en forma d’aranja. En boca la seva lleugera efervescència ens acompanya a la seva tonificant obertura, sempre sota un accent transparent, refrescant i molt persistent final recordant les notes de fruits blancs.

Es un vino que a la vista es brillante verde pálido con la presencia de pequeñas perlas de CO2. En nariz es como un río cristalino, nos recuerda a la fruta blanca fresca y presenta toques cítricos en forma de pomelo. En boca su ligera efervescencia nos acompaña a su tonificante apertura, siempre bajo un acento transparente, refrescando y muy persistente final recordando las notas de frutos blancos.

TORRES VIÑA SOL 10,60

TIPUS: BLANC JOVE

D.O CATALUNYA

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 100% PARELLADA

S’aprecien exquisides notes fruiteres, exaltades per fins matisos especiats. Paladar suau, amb fina estructura àcida i equilibrada. Destaquen les notes afruitades (poma verda i pinya madura) que es perllonguen en un fons d’espècies (fonoll) molt agradable.

Se aprecian exquisitas notas frutales, exaltadas por finos matices especiados. Paladar suave, con fina estructura ácida y equilibrada. Destacan las notas afrutadas (manzana verde y piña madura) que se prolongan en un fondo de especias (hinojo) muy agradable.

VALLFORMOSA Masia Freyé 10,85

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 11º

RAÏM: 55% Parellada i 45% Muscat Gra Menut.

Color groc pàl·lid amb reflexos verdosos. Les aromes florals marcades per les notes de rosa es debaten entre matisos de fruita exòtica. En boca és un vi suau i llaminer a la vegada que fresc. Un conjunt voluptuós i equilibrat d’aromes amb un final elegant i persistent. Un vi únic i singular que denota la personalitat de qui l’escull. Una autenticitat que sedueix els amants del vi.

Color amarillo pálido con reflejos verdosos. Los aromas florales marcados por las notas de rosa se debaten entre matices de fruta exótica. En boca es un vino suave y goloso a la vez que fresco. Un conjunto voluptuoso y equilibrado de aromas con un final elegante y persistente. Un vino único y singular que denota la personalidad de quien lo escoge. Una autenticidad que seduce a los amantes del vino.

PETIT CAUS 10,90

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 11,5º

RAÏM: 43% XAREL·LO, 25% MACABEU, 15% CHARDONNAY, 2% MOSCATELL, 10% CHENIN BLANC I 5% PARELLADA.ECOLÒGIC

Color groc palla amb reflexos verdosos. En nas resulta afruitat, destacant el xarel·lo, aromes fresques, madures, bona acidesa i llaminer, mentre en boca és saborós, fresc i equilibrat. Un Petit molt gran.

Color amarillo paja con reflejos verdosos. En nariz resulta afrutado, destacando el xarel·lo, aromas frescos, maduros con buena acidez y goloso, mientras en boca es sabroso, fresco y equilibrado. Un pequeño muy grande. 

PARÉS BALTA HONEYMOON 10,90

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12,50º

RAÏM: 100% PARELLADA ECOLÒGIC

Color groc palla amb reflexes daurats brillants. Bona intensitat aromàtica, amb delicades notes florals (tarongina) combinades amb fruites blanques molt madures (pera, albercoc). Entrada elegant en boca, amb una bona acidesa equilibrada pels sucres residuals del vi, que donen un pas per boca suau i agradable.

Color amarillo paja con reflejos dorados brillantes. Buena intensidad aromática, con delicadas notas florales (azahar) combinadas con frutas blancas muy maduras (pera, albaricoque). Entrada elegante en boca, con una buena acidez equilibrada por los azúcares residuales del vino, que dan un paso por boca suave y agradable.

PARATÓ XAREL·LO 11,40

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12,7º

RAÏM: 100 % XAREL·LO

Color groc palla pàl·lid i reflexos d’or nou i gris – verdós, brillant i de llàgrima marcada i presencia de fi carbònic de la fermentació. Aromes de record varietal (fulla i flor seca, fonoll), i fruita madura (préssec blanc, meló) i lleugerament balsàmic (resina de pi). Té una entrada en boca fresca i directa, amb sensació greixosa i quelcom cítrica, post gust llarg, record vegetal (gespa, coriandre), mineral i retro-gust cítric-amarg varietal (aranja).

Color amarillo paja pálido y reflejos de oro nuevo y gris-verdoso, brillando y de lágrima marcada y presencia de fin carbónico de la fermentación. Aromas de recuerdo varietal (hoja y flor seca, hinojo), y fruta madura (melocotón blanco, melón) y ligeramente balsámico (resina de pino). Tiene una entrada en boca fresca y directa, con sensación graso y algo cítrica, post gusto largo, recuerdo vegetal (césped, cilantro), mineral y retrogusto cítrico-amargo varietal (pomelo).

JUVE I CAMPS Ermita D’Espiells 12,20

TIPUS: BLANC JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 30% MACABEU, 30% XAREL·LO, 30% PARELLADA, 10% CHARDONNAY

L’Ermita d’Espiells posseeix un bonic i brillant color groc pàl·lid. La seva aroma és intensa i molt agradable. En ell destaquen notes de fruites blanques, així com un lleuger fons floral i d’herbes aromàtiques. En el seu pas per boca mostra un gran equilibri entre la untuositat i l’acidesa, el que li confereix un paladar molt refrescant.

El Ermita d’Espiells posee un bonito y brillante color amarillo pálido. Su aroma es intenso y muy agradable. En él destacan notas de frutas blancas, así como un ligero fondo floral y de hierbas aromáticas. En su paso por boca muestra un gran equilibrio entre la untuosidad y la acidez, lo que le confiere un paladar muy refrescante.

MAS COMTAL POMELL DE BLANCS 12,70

TIPUS: BLANC JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 13,5º

RAÏM: 50% Xarel·lo I 50% ChardonnayECOLÒGIC

Pomell és un vocable català que significa ram silvestre de diverses flors. Com que aquest vi és un cupatge de diverses varietats, hem volgut fer així un paral·lelisme lingüístic. Es tracta d’un ram varietal d’un vi blanc de xarel·lo copejat amb chardonnay criat sobre mares en cups subterranis, a l’estil dels grans vins blancs del Loire i Chablis. Aquesta criança confereix al vi una riquesa en aromes terciàries o de criança

Amarillo dorado con tonos Pomell es un término catalán que significa ramo silvestre de distintas flores. Como este vino que es un coupage de distintas variedades, con carácter floral, hemos querido hacer este paralelismo lingüístico. Crianza sobre lías durante 2 meses en depósitos subterráneos, al estilo de los grandes vinos blancos del Loire y Chablis. Esta crianza ofrece al vino una riqueza en aromas y aporta una notable complejidad gustativa.

JUVÉ I CAMPS GREGAL D’ESPIELLS 13,30

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 11,5º

RAïM: 79% Muscat, 14% Gewürztraminer I 7% Malvasia

El seu color, groc pàl·lid i brillant. la seva aroma és plena de matisos. La seva fragància, summament intensa, profunda i sorprenent, captiva amb tocs de flors blanques i records d’herbes aromàtiques. En boca es mostra agradable i untuós. Una equilibrada acidesa complementa el seu llaminer atac conferint al vi una gran frescor i convertint el seu pas pel paladar en una suau carícia.

Su color, amarillo pálido y brillante. Su aroma está lleno de matices. Su fragancia, sumamente intensa, profunda y sorpresiva, cautiva con toques de flores blancas y recuerdos de hierbas aromáticas. En boca se muestra agradable y untuoso. Una equilibrada acidez complementa su goloso ataque confiriendo al vino una gran frescura y convirtiendo su paso por el paladar en una suave caricia.

LLOPART VITIS 13,35

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12º

RAïM: 60% XAREL·LO, 30% SUBIRAT PARENT I 10 % MUSCAT.

Color groc pàl·lid. Aromes amb notes primàries de flors blanques silvestres. Subtils records de fruita tropical (mango, pinya) i tons de cítrics mediterranis. En boca es molt viu, untuós i fresc, amb un agradable i persistent post gust.

Color amarillo pálido. Aromas con notas primarias de flores blancas silvestres. Sutiles recuerdos de fruta tropical (mango, piña) y tonos de cítricos mediterráneos. En boca se muy vivo, untuoso y fresco, con un agradable y persistente post gusto.

RAVENTÓS I BLANC PERFUM DE VI BLANC 13,40

TIPUS: BLANC CRIANÇA

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 11,5º

RAÏM: 60% MACABEU I 40% MUSCAT DE FRONTIGNAN.

Una aroma inspira sensacions, un perfum emocions. Groc pallenc, anacarat, brillant i net. En nas és intens, flor del taronger, fruita tropical, préssecs, plàtans, expressió fruitera i floral. En boca el lleuger carbònic serveix de porta a una fresca expressió fruitera, fruita blanca i cítrics.

Un aroma inspira sensaciones, un perfume emociones. Amarillo pajizo, nacarado, brillante y limpio. En nariz es intenso, flor de azahar, fruta tropical, melocotones, plátanos, expresión frutal y floral. En boca el ligero carbónico sirve de puerta a una fresca expresión frutal, fruta blanca y cítricos.

GRAMONA GESSAMÍ 13,60

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 11,5º

RAÏM: 54% MUSCAT D’ ALEXANDRIA, 20% MUSCAT DE FRONTIGNAN I 26% SAUVIGNON BLANC.

Brillant pàl·lid verdós amb reflexos pallosos. Al nas és una explosió aromàtica. Com si d’un passeig de primavera es tractés, ens recorda la frescor de l’aire pur, pom de flors blanques (roses i gessamí), atzar, albercoc, uns boscos… tot recobert d’una atmosfera melosa i plena de frescor. A la boca ens embolica el seu aire melós, la seva frescor i la seva acidesa, tacte suau, untuós i flexible alhora. Llarg i untuós post gust amb el record de les flors blanques i pell de cítrics.

Brillante pálido verdoso con reflejos pajizos. En nariz es una explosión aromática. Como si de un paseo de primavera se tratara, nos recuerda el frescor del aire puro, ramillete de flores blancas (rosas y jazmín), flor de azahar, albaricoque, unos bosques… todo recubierto de una atmósfera melosa y llena de frescor. En boca nos envuelve su aire meloso, su frescor y su acidez, tacto suave, untuoso y flexible al mismo tiempo. Largo y untuoso post gusto con el recuerdo de las flores blancas y piel de cítricos.

PARDAS RUPESTRIS 14,70

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 13,5º

RAÏM: 50% XAREL·LO, 20% XAREL·LO VERMELL, 15% MALVASIA DE SITGES I 15 % MACABEU

El vi es mostra prim a nas i amb agradables perfums a sàlvia, romaní i ginebra; amb el temps emergeixen les aromes de xiclet de maracuyá, característic dels sauvignons. Deliciosa frescor àcida que fa de Rupestris un vi ampli (s’estira bé cap als costats) i dinàmic.

El vino se muestra delgado en nariz y con agradables perfumes a salvia, romero y ginebra; con el tiempo emergen los aromas de chicle de maracuyá, característico de los sauvignons. Delicioso frescor ácido que hace de Rupestris un vino amplio (se estira bien hacia los lados) y dinámico.

LLOPART CLOS DELS FÒSSILS 14,90

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12,50º

RAÏM: 85% CHARDONNAY I 15% XAREL.LO

Brillant color groc pallenc. Aromes amb notes afruitades varietals harmonitzades amb els matisos torrats i de lignina del roure. Lleugers tons fumats. En boca és equilibrat, estructurat, elegantment glicèric i cremós. Post gust suau i perllongat.

Brillante color amarillo pajizo. Aromas con notas afrutadas varietales armonizadas con los matices tostados y de lignina del roble. Ligeros tonos ahumados. En boca es equilibrado, estructurado, elegantemente glicérico y cremoso. Post gusto suave y prolongado.

RAIMAT CASTELL DE RAIMAT 11,70

TIPUS: BLANC JOVE

D.O. COSTERS DEL SEGRE

GRADUACIÓ: 13,5º

RAÏM: 100% CHARDONNAY

Brillant i transparent amb llàgrima densa, de color groc pàl·lid amb reflexos verdosos. Aromes intenses a préssec, albercoc, fruites tropicals, llimona i llima. Així com també tocs dolços de meló madur. En boca, trobem els mateixos sabors que en nas però posteriorment surt la nectarina i la poma verda. És llarg i el seu pas en boca produeix una sensació de frescor.

Brillante y transparente con lágrima densa, de color amarillo pálido con reflejos verdosos. Aromas intensos a melocotón, albaricoque, frutas tropicales, limón y lima. Así como también toques dulces de melón maduro. En boca, encontramos los mismos sabores que en nariz pero posteriormente sale la nectarina y la manzana verde. Es largo y su paso en boca produce una sensación de frescor.

RAIMAT ÀNIMA DE RAIMAT 12,60

TIPUS: BLANC JOVE

D.O. COSTERS DEL SEGRE

GRADUACIÓ: 12,5º

RAÏM: 80% Chardonnay, 10% Xarel.lo i 10% Albariño.

Groc pàl·lid amb reflexos verdosos que denoten la seva joventut i frescor. En nas molt complex, notes de fruita groga com a préssec i nectarina, blanca com la pera i el meló, es barregen amb notes més cítriques i tropicals que afegeixen frescor. Aquestes aromes s’entrellacen amb notes de flors blanques i herbes aromàtiques mediterrànies. La sensació en boca és un vi fresc i jove a l’una que estructurat i cremós. En boca destaquen les notes de fruita groga (préssec i nectarina), amb un final fresc i cítric, que perdura llarg temps.

Amarillo pálido con reflejos verdosos que denotan su juventud y frescura. En nariz muy complejo, notas de fruta amarilla como melocotón y nectarina, blanca como la pera y el melón, se mezclan con notas más cítricas y tropicales que añaden frescura. Estos aromas se entrelazan con notas de flores blancas y hierbas aromáticas mediterráneas. La sensación en boca es un vino fresco y joven a la par que estructurado y cremoso. En boca destacan las notas de fruta amarilla (melocotón y nectarina), con un final fresco y cítrico, que perdura largo tiempo.

COP DE VENT 12,70

TIPUS: BLANC JOVE

D.O EMPORDÀ

GRADUACIÓ: 13º

RAÏM: 80 % MACABEO, 20 % MOSCATELL (MOSCATELL D’ ALEXANDRIA)

Vi blanc, de coloració groc pàl·lid, amb reflexos verdosos. Aromes de raïm fresc, préssec i mel,acompanyats de notes florals, gessamí i magnòlia. En boca mostra una bona acidesa, que li confereix frescor, la fracció de moscatell contribueix a donar-li un caràcter gras.

Vino blanco, de coloración amarillo pálido, con reflejos verdosos. Aromas de uva fresca, melocotón y miel, acompañados de notas florales, jazmín y magnolia. En boca muestra una buena acidez, que le confiere frescura, la fracción de moscatel contribuye a darle un carácter graso.

FRAY GERMÀN VERDEJO 9,70

TIPUS: BLANC JOVE

D.O RUEDA

GRADUACIÓ: 12,5º

RAÏM: 85 % VERDEJO, 15 % VIURA

Presenta color groc pallenc amb matisos verdós- encerats, net i molt brillant. El seu nas és complex i intens, predominant el caràcter floral i el de les fruites blanques com la poma verda i la pera. En boca es presenta fresc, ampli, saborós, amb bona acidesa, persistent, de llarg retrogust i amb un toc amarg característic de la varietat verdejo.

Presenta color amarillo pajizo con matices verdoso- acerados, limpio y muy brillante. Su nariz es compleja e intensa, predominando el carácter floral y el de las frutas blancas como la manzana verde y la pera. En boca se presenta fresco, amplio, sabroso, con buena acidez, persistente, de largo retrogusto y con un toque amargo característico de la variedad verdejo.

VIONTA ALBARIÑO 13,65

TIPUS: BLANC JOVE

D.O RIAS BAIXAS

GRADUACIÓ: 13º

RAÏM: 100 % ALBARIÑO

Ens trobem davant un gran vi blanc groc amb irisacions daurat-verdoses, brillant i d’aspecte cristal·lí. En nas s’aprecien aromes fruiteres, alguna d’elles tropicals, destacant la poma verda, el plàtan i el meló. Presenta una entrada suau i àcida agradable, que dóna pas a una harmonia d’aromes a fruites madures enaltides pel préssec.

Nos encontramos ante un gran vino blanco amarillo con irisaciones dorado-verdosas, brillante y de aspecto cristalino. En nariz se aprecian aromas frutales, alguna de ellas tropicales, destacando la manzana verde, el plátano y el melón. Presenta una entrada suave y ácida agradable, que da paso a una armonía de aromas a frutas maduras ensalzadas por el melocotón.

VALDUBÓN VERDEJO 14,95

TIPUS: CRIANZA

D.O RUEDA

GRADUACIÓ: 12,8º

RAÏM: 100 % VERDEJO

En copa es presenta net, brillant, de color groc clar amb centelleigs verdosos. En nas mostra el seu major potencial. Aroma intensa amb matisos vegetals propis de la varietat barrejats amb fruites tropicals, fonoll, anisós i fenc fresc que assemblen perfectament amb les notes d’espècies, vainilla, coco i fulla de tabac procedents de la seva breu estada en barrica. En boca es presenta viu, amb una entrada alegre i fresca deguda a la seva bona acidesa. Després del seu atac, omple la boca mostrant-se glicèric i untuós com correspon a la seva llarga criança sobri emboliques. El seu post gust, llarg i fresc, amb un final lleugerament amarg que deixa el segell de la varietat en el paladar.

En copa se presenta limpio, brillante, de color amarillo claro con destellos verdosos. En nariz muestra su mayor potencial. Aroma intenso con matices vegetales propios de la variedad mezclados con frutas tropicales, hinojo, anises y heno fresco que ensamblan perfectamente con las notas de especias, vainilla, coco y hoja de tabaco procedentes de su breve estancia en barrica. En boca se presenta vivo, con una entrada alegre y fresca debida a su buena acidez. Tras su ataque, llena la boca mostrándose glicérico y untuoso como corresponde a su larga crianza sobre lías. Su post gusto, largo y fresco, con un final ligeramente amargo que deja el sello de la variedad en el paladar.

 

 

VINS ROSATS

VINOS ROSADOS

GRAMONA MOUSTILLANT 10,75

TIPUS: ROSAT JOVE D’AGULLA

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 11º

RAÏM: 67% SYRAH I 33% MERLOT

Com un riu cristal·lí ens recorda a la fruita fresca del bosc, la seva efervescència ens acompanya en la seva tonificant alegria, sempre sota un accent transparent i un pes de fruita ben integrat. Retrogust intens i agradable acidesa.

Como un río cristalino nos recuerda a la fruta fresca del bosque, su efervescencia nos acompaña en su tonificante alegría, siempre bajo un acento transparente y un peso de fruta muy integrado. Retrogusto intenso y agradable acidez.

PARÉS BALTA RÓS DE PACS 10,80

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12,5º

RAÏM: 58% Syrah, 34% Merlot i 8%Cabernet Sauvingnon.ECOLÒGIC

Color rosa cirera Nas delicat,amb notes de fruites del bosc vermelles (gerds, cireres). Aroma delicat i elegant. D’entrada suau i pas lleuger i fresc en boca, mostra de nou les notes de fruites vermelles, amb un equilibri molt interessant entre e nivell d’acidesa i la lleugera dolçor del sucre residual.

Color rosa cereza Nariz delicada, con notas de frutas del bosque rojas (frambuesas, cerezas). Aroma delicado y elegante. De entrada suave y paso ligero y fresco en boca, muestra de nuevo las notas de frutas rojas, con un equilibrio muy interesante entre @e nivel de acidez y la ligera dulzura del azúcar residual.

PETIT CAUS 11,65

TIPUS: ROSAT JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 11,5º

RAÏM: 30% MERLOT, 30% ULL DE LLEBRE, 10% SYRAH, 15% CABERNET SAUVIGNON I 15% CABERNET FRANC.ECOLÒGIC

Intens i brillant color rosa salmonat. Aromes de fruita vermella, intensa, molt llaminera matisada per records de llaminadures i subtils tocs florals i d’herbes aromàtiques. En boca és un vi molt fresc, afruitat, amb notes marcades de fruita durant tot el pas. L’excel·lent acidesa li dóna un grau de frescor immens. Pas lleuger, suau i untuós. Bon final, molt amable.

Intenso y brillante color rosa asalmonado. Aromas de fruta roja, intensa, muy golosa matizada por recuerdos de golosinas y sutiles toques florales y de hierbas aromáticas. En boca es un vino muy fresco, afrutado, con notas marcadas de fruta durante todo el paso. La excelente acidez le da un grado de frescura inmenso. Paso ligero, suave y untuoso. Buen final, muy amable.

JUVE I CAMPS Ermita D’Espiells Rosé12,20

TIPUS: ROSAT JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 11,5º

RAïM: 85% PINOT NOIR I 15% SHYRAH.

Vi dotat d’un suggerent color rosa brillant, en el qual es distingeixen lleugeres tonalitats violàcies. El seu aroma és intens, complex, subtil i summament atractiu. Les vives notes de fruites vermelles, es conjuguen amb records florals (gardènia, violeta), aconseguint una fragància seductora que ens convida a beure’n. En boca es mostra llaminer i refrescant.

Vino dotado de un sugerente color rosa brillante en el que se distinguen ligeras tonalidades violáceas. Su aroma es intenso, complejo, sutil y sumamente atractivo. Las vivas notas de frutas rojas (fresas, cerezas) se conjugan con recuerdos florales (jazmín, violeta) logrando una fragancia seductora que nos invita a beberlo. En boca se muestra goloso y refrescante.

PARATÓ PINOT NOIR 12,60

TIPUS: ROSAT JOVE

D.O. COSTERS DEL SEGRE

GRADUACIÓ: 13,1º

RAÏM: Cabernet Sauvignon, Merlot

Color rosat maduixa d’intensitat mitja, brillant, tons blau-groguencs típics varietals. Aromes franques de fruits vermells (maduixa, gerd), fruites blanques (pera), caramel i fons vegetal (sotabosc, palla humida). En boca es mostra d’entrada suau però estructurada per la maceració, toc dolcenc, acidesa mitja-alta, amb continuïtat de les fruites vermelles, caramel de nata i maduixa, final una mica làctic, post gust potent i retro nasal de record vegetal-balsàmic (eucaliptus).

Color rosado fresa de intensidad media, brillando, tonos azul-amarillentos típicos varietales. Aromas francos de frutos rojos (fresa, frambuesa), frutas blancas (pera), caramelo y fondo vegetal (sotobosque, paja húmeda). En boca se muestra de entrada suave pero estructurada por la maceración, toque dulce, acidez media-alta, con continuidad de las frutas rojas, caramelo de nata y fresa, final un poco lácteo, post gusto potente y retro nasal de recuerdo vegetal-balsámico (eucalipto).

MAS COMTAL ROSAT DE LLAGRIMA 12,80

TIPUS: ROSAT JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 13,5º

RAÏM: 100% MERLOT ECOLÒGIC

Robí pàl·lid i brillant. Nas de bona intensitat, fresca, amb les habituals notes de fruita vermella, jovials i divertida que van des de les maduixes silvestres al toc àcid de les grosella, algun record especiat i hi ha notes de fonoll també suaus. A boca té un atac de mitja intensitat, molt bona acidesa, el pas és lleuger com ho és la trama encara que també és consistent, té bon recorregut, és fruitós, atractiu.

Rubí pálido y brillante. Nariz de buena intensidad, fresca, con las habituales notas de fruta roja, jovial y divertida que van desde las fresitas silvestres al toque ácido de la grosella, algún recuerdo especiado y hay también suaves notas de hinojo. En boca tiene un ataque de media intensidad, muy buena acidez, el paso es ligero como lo es la trama aunque también es consistente, tiene buen recorrido, es frutoso, atractivo.

1 + 1 = 3 CABERNET SAUVIGNON ROSAT 12,90

TIPUS: ROSAT JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 13º

RAÏM: 95% CABERNET SAUVIGNON, 5% SYRAH

Color rosa amb reflexes morats i vermellosos. Aroma intens, amb elegant aroma a fruits vermells (maduixa, gerds, fruits del bosc) combinat amb tocs florals (pètals de rosa). En boca es voluminós, abundants tocs de fruita vermella (grosella, maduixa i cirera) que es fonen en subtils i agradables aromes de rosa que fan sigui un vi untuós i de fresc post gust.

Color rosa con reflejos morados y rojizos. Aroma intenso, con elegante aroma en frutos rojos (fresa, frambuesa, frutos del bosque) combinado con toques florales (pétalos de rosa). En boca se voluminoso, abundantes toques de fruta roja (grosella, fresa y cereza) que se funden en sutiles y agradables aromas de rosa que hacen sea un vino untuoso y de fresco post gusto.

JUVÉ I CAMPS AURORA D’ESPIELLS 13,30

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDES

GRADUACIÓ: 12,5º

RAIM: 45%Pinot Noir, 45% Xarel·lo i 10% Syrah.

Vi d’un elegant i tènue color rosa. Delicat i seductor, el seu suau color recorda les tonalitats de la sortida del sol durant els primers instants de l’aurora. La seva aroma, subtil, complex i suggerent, ens evoca clares notes de fruitetes vermelles i negres (groselles i gerds) i un fons floral. El seu paladar és sedós, opulent i summament afruitat. Una viva acidesa compensa el seu gran volum aconseguint que aquest vi es mostri intens i fresc alhora. Llarg i persistent.

Vino de un elegante y tenue color rosa. Delicado y seductor, su suave color recuerda las tonalidades de la salida del sol durante los primeros instantes de la aurora. Su aroma, sutil, complejo y sugerente, nos evoca claras notas de frutitas rojas y negras (grosellas y frambuesas) y un fondo floral. Su paladar es sedoso, opulente y sumamente afrutado. Una viva acidez compensa su gran volumen consiguiendo que este vino se muestre intenso y fresco a la vez. Largo y persistente.

AUGUSTUS CABERNET SAUVIGNON ROSAT 14,20

TIPUS: ROSAT JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 13º

RAÏM: 100% CABERNET SAUVIGNON.

Color rosat tirant a robí i reflexos violacis. En nas notes de petits fruits vermells, com la grosella, gerd, cirera. En boca és potent, dens, llaminer i molt saborós, destacant al mateix temps una estructura molt elegant que el fa molt llaminer i agradable.

Color rosado tirando a rubí y reflejos violáceos. En nariz notas de pequeños frutos rojos, como la grosella, frambuesa, cereza. En boca es potente, denso, goloso y muy sabroso, destacando al mismo tiempo una estructura muy elegante que lo hace muy goloso y agradable.

RAVENTÓS I BLANC LA ROSA 15,70

TIPUS: ROSAT JOVE

D.O. PENEDES

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 100% PINOT NOIR

Rosat color maduixa poc intens, brillant i net. Nas fresc, notes florals, pètals de roses, maduixes, peres, pomes verdes, llaminadures, herba recentment tallada, fonoll, net, invitant. En boca lleuger carbònic, fresc, gras, maduixes acidifiques, pètals de roses, subtil, fi, post gust fruiter, fresc, floral.

Rosado color fresa poco intenso, brillante y limpio. Nariz fresca, notas florales, pétalos de rosas, fresas, peras, manzanas verdes, gominolas, hierba recién cortada, hinojo, limpio, invitante. En boca ligero carbónico, fresco, graso, fresas acidas, pétalos de rosas, sutil, fino, post gusto frutal, fresco, floral.

RAIMAT CLAMOR 11,25

TIPUS: ROSAT JOVE

D.O. COSTERS DEL SEGRE

GRADUACIÓ: 13,5º

RAÏM: Cabernet Sauvignon, Merlot

D’aspecte rosa maduixa amb reflexos violacis. En nas, tocs de cirera i maduixa confitada amb notes cítriques d’aranja que aporten frescor. En boca es repeteixen els sabors de maduixa i cirera madura així com aromes tropicals. Acidesa de caràcter cítric i net que contribueix a la seva longitud i frescor.

De aspecto rosa-fresa con reflejos violáceos. En nariz, toques de cereza y fresa confitada con notas cítricas de pomelo que aportan frescor. En boca se repiten los sabores de fresa y cereza madura así como aromas tropicales. Acidez de carácter cítrico ylimpio que contribuye a su longitud y frescura.

VINS NEGRES

VINOS TINTOS

PARÉS BALTÀ MAS PETIT 11,60

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 13,50º

RAÏM: 76% Cabernet Sauvingnon i 24% Garnatxa.ECOLÒGIC

Presenta un color cirera de intensitat mitja. Predomini de fruites vermelles sobre fons suau de torrats i vainilla. Pas en boca suau i amable, amb tanins vellutats, rodons. Records de fruites vermelles (cireres) entrellaçats amb tocs de vainilla.

Presenta un color cereza de intensidad media. Predominio de frutas rojas sobre fondo suave de tostaciones y vainilla. en boca suave y amable, con taninos aterciopelados, redondos. Recuerdos de frutas rojas (cerezas) entrelazados con toques de vainilla.

PARATÓ FINCA RENARDES 11,90

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 13,9º

RAÏM: ULL DE LLEBRE, DE VINYES VELLES, AMB UNA PART DE SAMSÓ I UN TOC DE CABERNET SAUVIGNON

Color roig cirera picota de capa alta, envellutat i brillant, amb potent llàgrima tintada i de caiguda lenta per les parets de la copa. Aromes marcadament de fruites negres madures (cirera, pruna seca, melmelada de mora) i fons derivat de la criança en bóta (cedre, fulla de tabac, carbó humit) i final vegetal (sotabosc, terra mullada). Pas en boca potent i marcada cremositat, càlid, untuós i d’acidesa morada. Fruitat i de tanins dolcencs encara que presents, es preveu una lenta evolució en ampolla en els propers mesos.

Color rojo-cereza picota de capa alta, aterciopelado y brillante, con potente lágrima tintada y de caída lenta por las paredes de la copa. Aromas marcadamente de frutas negras maduras (cereza, ciruela seca, mermelada de mora) y fondo derivado de la crianza en bota (cedro, hoja de tabaco, carbón húmedo) y final vegetal (sotobosque, tierra mojada). en boca potente y marcada cremosidad, cálido, untuoso y de acidez morada. Afrutado y de taninos dulzones aunque presentes, se prevé una lenta evolución en botella en los próximos meses.

PETIT CAUS 12,25

TIPUS: NEGRE JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12,5º

RAÏM: MERLOT, SYRAH, CABERNET FRANC, ULL DE LLEBRE. ECOLÒGIC

Presenta un color cirera picota de capa mitjana, sense matisos i llàgrima fina poc tintada.
En nas d’entrada es percep tancat. En agitar una mica la copa, despunten unes agradables notes de fruita negra, baies vermelles, tocs especiats i minerals. Bona intensitat. En boca és afruitat i especiat, molt expressiu. Amb un bon recorregut intens, sec. Un vi de mig cos, no gaire corpulent, amb una bona acidesa. Amb un final equilibrat i refrescant.

Presenta un color cereza picota de capa media, sin matices y lágrima fina poco tintada.
En nariz de entrada se percibe cerrado. Al agitar un poco la copa, despuntan unas agradables notas de fruta negra, bayas rojas, toques especiados y minerales. Buena intensidad. En boca es afrutado y especiado, muy expresivo. Con un buen recorrido intenso, seco. Un vino de medio cuerpo, no muy corpulento, con una buena acidez. Con un final equilibrado y refrescante.

MAS COMTAL NEGRE D’ANYADA 12,60

TIPUS: NEGRE JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 13º

RAÏM: 50% MERLOT, 45% CABERNET SAUVIGNON, 5% CABERNET FRANC.5ECOLÒGIC

De color cirera intens. En aquest vi apareixen agradables aromes i intenses notes molt madures de fruits negres i notes especiades. Un fons de matisos làctics i elegant roure suavitza i conjunta lleugerament la força d’aquest vi. En boca destaquen potents i saborosos tanins dolços, fent d’ ell un vi molt estructurat, però alhora carnós i llaminer, sense que el seu cos ho faci difícil de beure. Potent.

De color cereza intenso. En este vino aparecen agradables aromas e intensas notas muy maduras de frutos negros y notas sazonadas. Un fondo de matices lácticos y elegante roble suaviza y conjunta ligeramente la fuerza de este vino. En boca destacan potentes y sabrosos taninos dulces, haciendo de él un vino muy estructurado, pero al mismo tiempo carnoso y goloso, sin que su cuerpo lo haga difícil de beber. Potente.

AUGUSTUS MERLOT – SYRAH 14,80

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 14º

RAÏM: 50% MERLOT. 50% SYRAH

Intens color vermell granat amb vores violades. Brillant. Intenses aromes de fruita vermella acompanyada de notes florals i l’elegància de la fusta. Vi molt elegant, amb una entrada agradable. De pas sedós i amb l’expressiva fruita i les subtils notes de la fusta assemblades de forma harmònica. Molt bon final.

Intenso color rojo granate con bordes violáceos. Brillante. Intensos aromas de fruta roja acompañada de notas florales y la elegancia de la madera. Vino muy elegante, con una entrada agradable. De paso sedoso y con la expresiva fruta y las sutiles notas de la madera ensambladas de forma armónica. Muy buen final.

SEGURA VIUDAS MAS D’ARANYÓ 16,70

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 13,50º

RAÏM: 70% TEMPRANILLO, 20% CABERNET SAUVIGNON, 10% CARINYENA

De color intens i cobert amb irisacions moderades i matisos ataronjats en el seu rivet. Aroma intensa en la seva sèrie fruitera destaquen notes a fruits negres al costat de fruites madures amb records a panses. En boca, presenta entrada fresca de molt marcada evolució creixent. Tanins ben conjuntats i rodó, de llarg final en boca.

De color intenso y cubierto con irisaciones moderadas y matices anaranjados en su ribete. Aroma intenso; en su serie frutal destacan notas a frutos negros junto a frutas maduras con recuerdos a pasas. En boca, presenta entrada fresca de muy marcada evolución creciendo. Tanino bien conjuntado y redondo de largo final en boca.

LLOPART CASTELL DE SUBIRATS 17,95

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 13,5º

RAÏM: 40% Merlot, 30% Ull de llebre I 30% Cabernet sauvignon.

Intens color cirera fosc, amb subtils reflexos granats. Aroma densa, amb una equilibrada harmonia de notes de fines espècies, confitures nobles i fumats. El paladar és sedós i ben estructurat, amb tanins rodons i suaus. Evoluciona expressant matisos varietals (prunes, figues seques i fruites de bosc madures), sobre un fons de lleugers tons torrats i de vainilla, derivats del roure. Final persistent i càlid.

Intenso color cereza oscuro, con sutiles reflejos granates. Aroma denso, con una equilibrada armonía de notas de finas especias, confituras nobles y ahumados. En el paladar es sedoso y bien estructurado, con taninos redondos y suaves. Evoluciona expresando matices varietales (ciruelas, higos secos y frutos de bosque maduros), sobre un fondo de ligeros tonos tostados y de vainilla, derivados del roble. Final persistente y cálido.

RAIMAT ABADIA 11,70

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O COSTERS DEL SEGRE

GRADUACIÓ: 13,5º

RAÏM: Cabernet Sauvignon, Tempranillo

Alta intensitat de color, brillant i viu, robí amb matís violaci. Aroma primària de compota de fruita negra en nas, amb notes especiades, anisats, tabac, balsàmic i xocolata negra. Bon equilibri entre les notes de roure i fruita. gran complexitat d’aromes. En boca entrada elegant amb gran volum, tanins cremosos amb llarga persistència, que fan d’aquest, un vi molt llaminer. Notes de roure i fruita en armonia.

Alta intensidad de color, brillante y vivo, rubí con matiz violáceo. Aroma primario de compota de fruta negra en nariz, con notas especiadas, anisadas, tabaco, balsámico y chocolate negro. Buen equilibrio entre las notas de roble y fruta. gran complejidad de aromas. En boca entrada elegante con gran volumen, taninos cremosos con larga persistencia, que hacen de éste, un vino muy goloso. Notas de roble y fruta en armonía.

RAIMAT ÀNIMA DE RAIMAT 12,60

TIPUS: NEGRE JOVE

D.O COSTERS DEL SEGRE

GRADUACIÓ: 13,5º

RAÏM: 70% Cabernet Sauvignon, 15% ULL DE LLEBRE y 15% syrah

Alta intensitat de color, brillant i viu, robí amb matís violaci. D’aroma complexa de fruita negra, combinada amb notes de cacau, moka, amb fons especiat i balsàmic. En boca agradable sabor dolcenc d’inici que ve del torrat del roure combinat amb la fruita madura. Tanins dolços i suaus, però de gran potència.

Alta intensidad de color, brillante y vivo, rubí con matiz violáceo. De aroma compleja de fruta negra, combinada con notas de cacao, moka, con fondo especiado y balsámico. En boca agradable sabor dulzón de inicio que viene del tostado del roble combinado con la fruta madura. Taninos dulces y suaves, pero de gran potencia.

COP DE VENT 12,70

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O. EMPORDÀ

GRADUACIÓ: 14,5º

RAÏM: 60% CINSAUT (CARIÑENA) Y 40% CABERNETSAUVIGNON

Va venir de coloració vermell fosc, amb tons morats, amb alguns reflexos violacis. En nas mostra aromes de cirera i mores, combinats amb vainilla i cacau procedent de la criança en bota de roure. En boca retrobem un sabor de fruita madura i fruita seca torrada. Vi rodó. L’acidesa sostinguda equilibra un grau alcohòlic notable. Evolucionarà favorablement els propers dos anys.

Vino de coloración rojo oscuro, con tonos morados, con algunos reflejos violáceos. En nariz muestra aromas de cereza y moras, combinados con vainilla y cacao procedente de la crianza en bota de roble. En boca reencontramos un sabor de fruta madura y frutos secos tostados. Vino redondo. La acidez sostenida equilibra un grado alcohólico notable. Evolucionará favorablemente los próximos dos años.

FRA GUERAU 12,90

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O. MONTSANT

GRADUACIÓ: 14,45º

RAÏM: 40% MERLOT, 30% GARNATXA TINTA, 20% SYRAH T 10% CABERNET SAUVIGNON.

De color porpra intens i nítid de capa mitjana- alta, rivets blavosos. En nas destaquen violetes i confitura de fruits del bosc, juntament amb subtils tocs especiats. En boca destaca la seva frescor, el vi creix en boca obrint-se a les sensacions que aporten els tanins rodons propis del vi i procedents de la fusta.

De color púrpura intenso y nítido de capa media- alta, ribetes azulados. En nariz destacan violetas y confitura de frutos del bosque, junto con sutiles toques especiados. En boca destaca su frescor, el vino crece en boca abriéndose a las sensaciones que aportan los taninos redondos propios del vino y procedentes de la madera.

MAS SUBIRÀ 19,70

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O. PRIORAT

GRADUACIÓ: 14,50º

RAÏM: 60% GARNACHA NEGRA, 30% CARINYENA, 10% CABERNET SAUVIGNON.

Color vermell cirera molt intens. Abundant llàgrima. Brillant i net. Bona intensitat aromàtica, fruites negres madures (pruna), amb una important aportació mineral i lleugers tocs de fusta que no emmascaren la fruita. En boca és saborós i potent; Tanins madurs i bona acidesa que auguren una bona evolució en ampolla.

Color rojo cereza muy intenso. Abundante lágrima. Brillante y limpio. Buena intensidad aromática, frutas negras maduras (ciruela), con un importante aporte mineral y ligeros toques de madera que no enmascaran la fruta. En boca es sabroso i potente; Taninos maduros y buena acidez que auguran una buena evolución en botella.

EL COTO 10,40

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O. RIOJA

GRADUACIÓ: 13º

RAÏM: 100% ULL DE LLEBRE

.

Color és vermell robí, a nas manté la frescor de la fruita i la regalèssia típica del ull de llebre. A boca bon equilibri, sedós i vellutat amb bona intensitat tot el contingut aromàtic.

Color es rojo rubí, en nariz mantiene la frescura de la fruta y el regaliz típico del tempranillo. En boca buen equilibrio, sedoso y aterciopelado con buena intensidad todo el contenido aromático.

SOLAR VIEJO VENDIMIA SELECIONADA 11,25

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O. RIOJA

GRADUACIÓ: 14,50º

RAÏM: 100% ULL DE LLEBRE

Color vermell robí, granat, amb irisacions vermelles i tènues rosats. Nas d’intensitat mitjana, marcada d’inici, a copa parada, per les notes de tabac, vainilla i fullaraca. Boca sedosa, amb una acidesa mitjana suau que recolza amb una sensació de frescor. Post gust entre curt i mitjà amb sabors de regalèssia. Color rojo rubí, granate, con irisaciones rojas y tenues rosadas. Nariz de intensidad media, marcada de inicio, a copa parada, por las notas de tabaco, vainilla y hojarasca. Boca sedosa, con una acidez media suave que apoya con una sensación de frescura. Post-gusto entre corto y medio con sabores de regaliz negra.

VALDUBÓN CRIANÇA 17,90

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O. RIBERA DEL DUERO

GRADUACIÓ: 14º

RAÏM: 100% ULL DE LLEBRE.

En la copa presenta un color vermell granat, però En nas denota una bona intensitat aromatica. En boca el vi presenta un suau equilibri entre tanins suaus i acidesa present, tot ell envoltat per una fina carnositat que el converteix en un vi realment saborós.

Uva En la copa presenta un color rojo granate. En nariz se denota una buena intensidad aromática. En boca el vino presenta un suave equilibrio entre taninos suaves y una acidez presente, todo ello arropado por una fina carnosidad que le convierte en un vino realmente sabroso.

 

CAVES

CAVAS

FREIXENET VINTAGE 9,50

TIPUS: RESERVA BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 50% MacabeU, 15% Xarel·lo y 35% Parellada.

És un cava d’alta qualitat, molt benvolgut per consumidors experts en caves sense dosatge, pel seu òptim grau d’envelliment i pel seu assolit equilibri entre acidesa i cos. A la vista presenta un color groc pallenc brillant. Bombolla fina, molt abundant i persistent formant bona corona. En nas és fresc, franc, elegant i harmoniós i records cítrics. Molt viu en boca, ampli de sabors, equilibrat, amb un carbònic molt bé integrat i un agradable final. És un cava amb un post gust sec i marcat caràcter.

Es un cava de alta calidad, muy apreciado por consumidores expertos en cavas sin dosage, por su óptimo grado de envejecimiento y por su logrado equilibrio entre acidez y cuerpo. A la vista presenta un color amarillo pajizo brillante. Burbuja fina, muy abundante y persistente formando buena corona. En nariz es fresco, franco, elegante y armonioso y recuerdos cítricos. Muy vivo en boca, amplio de sabores, equilibrado, con un carbónico muy bien integrado y un agradable final. Es un cava con un postgusto seco y marcado carácter.

SOLÀ RAVENTÓS BRUT DE LA GAFA 12,95

TIPUS: RESERVA BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 11,5º

RAÏM: MACABEU, XAREL.LO I PARELLADA

És un Reserva de 36 mesos de criança en cava, cupatge tradicional de Macabeu Xarel·lo i Parellada, una part molt important del vi base està elaborat amb most flor per a aguantar bé l’envelliment sense sofrir oxidacions, groc intens, amb bombolla fina i constant amb bona integració del carbònic, bon pas de boca amb fruita i final amb puntes amargues.

Es un Reserva de 36 meses de crianza en cava, coupage tradicional de Macabeo Xare y Parellada, una parte muy importante del vino base está elaborado con mosto flor para aguantar bien el envejecimiento sin sufrir oxidaciones, amarillo intenso, con burbuja fina y constando con buena integración del carbónico, buen paso de boca con fruta y final con puntas amargas.

FREIXENET BRUT BARROCO 13,50

TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 40% PARELLADA, 30% XAREL·LO, 30% MACABEU

Color groc llimona, net i brillant, bombolla fina amb bon despreniment de carbònic. Fins i intenses aromes de criança, aromes de fruites cítriques combinades amb subtils notes de fruites tropicals i fons de fruita seca. Bona estructura en boca a causa del perllongat envelliment en ampolla però amb fons frescos i suaus el que li confereix el seu particular boquet.

Color amarillo limón, limpio y brillante, burbuja fina con buen desprendimiento de carbónico. Finos e intensos aromas de crianza, aromas de frutas cítricas combinadas con sutiles notas de frutas tropicales y fondos de frutos secos. Buena estructura en boca debido al prolongado envejecimiento en botella pero con fondos frescos y suaves lo que le confiere su particular bouquet.

SEGURA VIUDAS BRUT VINTAGE 13,70

TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 67% MACABEU I 33% PARELLADA.Color groc pallenc amb reflexos daurats. Aromes de bona intensitat i complexitat. En boca presenta una entrada suau, continuant amb una viva acidesa que li dóna un gran frescor. El final és ampli, fruiter i complex.

Color amarillo pajizo con reflejos dorados. Aromas de buena intensidad y complejidad. En boca presenta una entrada suave, continuando con una viva acidez que le da un gran frescura. El final es amplio, frutal y complejo.

ADDAIA COL.LECCIO PRIVADA 2006 13,75

TIPUS: BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 11,5º

RAÏM: MACABEU, XAREL.LO I PARELLADA. ECOLÒGIC

Groc palla intens, fina bombolla no gaire abundant. Aromes de fruita cítrica, lleugeres notes de reducció, notes làctiques i fruita seca. Bona entrada en boca, fresc recorregut, suau carbònic en el paladar, certa cremositat agradable, lleugerament gras que li aporta estructura al conjunt, fruita seca, molt bona acidesa i persistència.

Amarillo paja intenso, fina burbuja no muy abundante. Aromas de fruta cítrica, ligeras notas de reducción, notas lácteas y frutos secos. Buena entrada en boca, fresco recorrido, suave carbónico en el paladar, cierta cremosidad agradable, ligeramente graso que le aporta estructura al conjunto, frutos secos, muy buena acidez y persistencia.

CODORNIU GRAN CODORNIU 15,75

TIPUS: BRUT NATURE RESERVA

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 11,5º

RAÏM: 100% CHARDONNAY

Color groc pàl·lid amb reflexos daurats, netejo i brillant. De bombolla fina que forma rosaris continus i una corona persistent en el temps. En nas apareixen suaus notes de torrat, entremesclades amb fruites de primavera. En boca és ampli, complex, equilibrat i cremós. La untuositat del raïm chardonnay permet elaborar aquest cava com brut nature, sense addició de sucres en el licor d’expedició.

Color amarillo pálido con reflejos dorados, limpio i brillante. De burbuja fina que forma rosarios continuos y una corona persistente en el tiempo. En nariz aparecen suaves notas de tostado, entremezcladas con frutas de primavera. La untuosidad de la uva chardonnay permite elaborar este cava como brut nature, sin adición de azúcares en el licor de expedición.

JUVÉ I CAMPS BRUT ROSÉ 16,10

TIPUS: BRUT ROSAT

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 100% PINOT NOIR.

Cava dotat d’un preciós color rosa viu. La seva aroma és delicada i intensa. En ell podem gaudir de clares notes de cireres i maduixes, tot això, envoltat de matisos de mel, de pa torrat i de records florals. El seu paladar és exuberant. Ens acaricia l’interior de la boca sense mostrar la menor agressivitat, i allibera en ella tota la riquesa aromàtica que conté.

Cava dotado de un precioso color rosa cereza. Su aroma és delicado e intenso. En él podemos disfrutar de claras notas de cerezas y fresas, todo ello rodeado de matices de miel, pan tostado y recuerdos florales. Su paladar es exuberante. Nos acaricia el interior de la boca sin mostrar la menor agresividad, y libera en ella toda la riqueza aromática que contiene.

GRAMONA ALLEGRO 16,95

TIPUS: BRUT RESERVA

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 33% CHARDONNAY, 33% MACABEO i 33% XAREL·LO.

A la vista és un cava de color groc pallenc amb reflexos verdosos. A nas destaca la seva frescor, fructositat amb clars records a pera, poma i llimona, i nets records florals. En boca resulta fresc i lleuger amb una acidesa destacada però ben integrada i amb notable expressió aromàtica destacant el seu caràcter floral.

A la vista es un cava de color amarillo pajizo con reflejos verdosos. En nariz destaca su frescura, fructosidad con claros recuerdos a pera, manzana y limón, y netos recuerdos florales. En boca resulta fresco y ligero con una acidez destacada pero bien integrada y con notable expresión aromática destacando su carácter floral.

BERTHA LOUNGE 16,95

TIPUS: BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 50% XAREL·LO, 50% PARELLADA

Color groc pàl·lid, de bombolles fines però molt vivaces. Cava jove amb aromes afruitades a poma, pera i pinya. Sense aromes a criança encara que amb un toc de llevat fresc. En boca té una entrada molt agradable, càlida i cítrica. El carbònic és suau, perfectament integrat en el vi i molt fresc.

Color amarillo pálido, de burbujas finas pero muy vivaces. Cava joven con aromas afrutados a manzana, pera y piña. Sin aromas a crianza aun que con un toque de levadura fresca. En boca tiene una entrada muy agradable, calida y cítrica. El carbónico es suave, perfectamente integrado en el vino y muy fresco.

ANNA DE CODORNIU BLANC DE BLANCS 17,15

TIPUS: BRUT

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 11,5º

RAIM: 70% CHARDONNAY, 15% MACABEO,15% PARELLADA

S’aprecia un color groc brillant amb reflexos verdosos. En nas s’aprecien notes cítriques i de fruita tropical al costat de més complexes aromes de criança (torrats, brioix) que enriqueixen la paleta aromàtica. En boca, és cremós, ampli i persistent.

Se aprecia un color amarillo brillante con reflejos verdosos. En nariz se aprecian notas cítricas y de fruta tropical junto a más complejos aromas de crianza (tostados, brioche) que enriquecen la paleta aromática. En boca, es cremoso, amplio y persistente.

LLOPART BRUT ROSE 18,70

TIPUS: BRUT ROSAT

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 11,5º

RAIM: 60% MONASTRELL, 20% GARNATXA, 20% PINOT NOIR.

Color rosa cirera, molt brillant. Bon desenvolupament de la bombolla, constant i petita. Aroma afruitada, exuberant, on dominen els tons varietals de fruits de bosc i delicats tanins. En boca entra potent, amb bona estructura i molt saborós. Amb un punt just d’acidesa, manté un perfecte equilibri fins a la fi de la seva permanència en el paladar.

Color rosa cereza, muy brillante. Buen desarrollo de la burbuja, constando y pequeña. Aroma afrutada, exuberante, donde dominan los tonos varietales de frutos de bosque y delicados taninos. En boca entra potente, con buena estructura y muy sabroso. Con un punto justo de acidez, mantiene un perfecto equilibrio hasta el fin de su permanencia en el paladar.

LLOPART BRUT NATURE 19,15

TIPUS: RESERVA BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 11,5º

RAÏM: 40% MACABEO, 40% XAREL·LO, 10% PARELLADA, 10% CHARDONNAY.

Un dels primers “brut nature” elaborats al nostre país, consolidat com un gran clàssic. Color groc-palla, pàl·lid i molt brillant. Bombolla fina i constant. Aroma molt neta, amb un equilibri perfecte de les subtils notes afruitades amb els delicats tons terciaris d’envelliment. En boca és lleuger i fi, completament sec, suau i amb agradables matisos de criança.

Uno de los primeros “brut nature” elaborados en nuestro país, consolidado como un gran clásico. Color amarillo-pajizo, pálido y muy brillante. Burbuja fina y constante. Aroma muy limpio, con un equilibrio perfecto entre las sutiles notas frutales y los delicados tonos terciarios de envejecimiento. En la boca es ligero y fino, completamente seco, suave y con agradables matices de crianza.

JUVÉ I CAMPS RESERVA DE LA FAMILIA 20,50

TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 30% MACABEU, 40% XAREL.LO, 20% PARELLADA, 10% CHARDONNAY.

Cava dotat d’un brillant i atractiu color daurat pàl·lid. Profund, intens i elegant, ens evoca inicialment notes de fruites blanques madures. A poc a poc la seva complexitat creix i apareixen les aromes d’una llarga criança. Records de pa torrat i un cert fons cítric completen la seva distingida aroma. La cremositat de la seva escuma, s’integra perfectament en el paladar, fent que el seu pas per boca sigui simultàniament fresc, ample i suggestiu.

Cava dotado de un brillante y atractivo color dorado pálido. Profundo, intenso y elegante, nos evoca inicialmente notas de frutas blancas maduras. Poco a poco su complejidad crece y aparecen los aromas propios de una larga crianza. Recuerdos de pan tostado y un cierto fondo cítrico completan su distinguido aroma. La cremosidad de su espuma se integra perfectamente en el paladar, haciendo que su paso por boca sea simultáneamente fresco, amplio y sugestivo.

GRAMONA IMPERIAL 22,50

TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 50% XAREL·LO, 40% MACABEO I 10% CHARDONNAY

De color groc pallenc amb reflexos daurats, net i molt brillant, exhibeix una bombolla fina i elegant. És un nas replet de matisos, molt bé definits, fruita blanca, cítrics, pastisseria, fruita seca, lleus especiats, records dels llevats, fins torrats. Nas intens i expressiu. En boca és fresc, equilibrat, expressiu, persistent, complex i intens.

De color amarillo pajizo con reflejos dorados, limpio y muy brillante, exhibe una burbuja fina y elegante. Es una nariz repleta de matices, muy bien definidos, fruta blanca, cítricos, pastelería, frutos secos, leves especiados, recuerdos de las levaduras, finos tostados. Nariz intensa y expresiva. En boca es fresco, equilibrado, expresivo, persistente, complejo e intenso.

RECAREDO GRAN RESERVA 22,85

TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 46% XAREL·LO, 36% MACABEU, 18% PARELLADA

Pallenc brillant. Nas de bona intensitat, neteja, ben definida, inicialment alguna cosa llaminera, madura, amb els habituals tocs de pastisseria, llevats, fruits secs i poma en compota que donen pas a notes més fresques amb l’aireig, incloent alguns records florals i algun record cítric. Llarga i amb profunditat. A boca té bon atac, un pas excel·lent, amb notable cremositat, molt bona acidesa i bon recorregut.

Pajizo brillante. Nariz de buena intensidad, limpia, bien definida, inicialmente algo golosa, madura, con los habituales toques de pastelería, levaduras, frutos secos y manzana en compota que dan paso a notas más frescas con la aireación, incluyendo algunos recuerdos florales y algún recuerdo cítrico. Larga y con profundidad. En boca tiene buen ataque, un paso excelente, con notable cremosidad, muy buena acidez y buen recorrido.

PERE VENTURA COUPATGE D’HONOR 22,95

TIPUS: RESERVA BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 11,5º

RAÏM: 70% XAREL·LO, 30% CHARDONNAY

Una bona combinació dels raïms xarel·lo i chardonnay, defineixen un cava marcat per l’elegància i la subtilesa. De gran intensitat aromàtica, en destaquen la vainilla i un caràcter lleugerament fumat. Té un paladar delicat i sedós, complex i ple de matissos que el converteixen en un veritable luxe per els sentits.

Una buena combinación de las uvas xarel.lo y chardonnay, definen un cava marcado por la elegancia y la sutileza. De gran intensidad aromática, destacan la vainilla y un carácter ligeramente fumado. Tiene un paladar delicado y sedoso, complejo y lleno de matices que lo convierten en un verdadero lujo por los sentidos.

PERE VENTURA COUPATGE D’HONOR ROSÉ 22,95

TIPUS: RESERVA BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 11,5º

RAÏM: 100% PINOT NOIR

Color rosat salmó, nítid i transparent. Abundant formació de fines bombolles que s’agrupen en rosari en la superfície. Gran intensitat aromàtica amb notes de fruits del bosc, especialment mora i gerd, així com notes cítriques i mentolades. En boca té un paladar cremós i delicat, ple de matisos, destaquen les notes de confitura vermella i pastisseria.

Color rosado salmón, nítido y transparente. Abundante formación de finas burbujas que se agrupan en rosario en la superficie. Gran intensidad aromática con notas de frutos del bosque, en especial mora y frambuesa, así como notas cítricas y mentoladas. En boca tiene un paladar cremoso y delicado, lleno de matices, destacan las notas de confitura roja y pastelería.