CARTA DE VINS

VINS BLANCS
VINOS BLANCOS   

 

PETIT CAUS                        12,50 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 43% XAREL·LO, 25% MACABEU, 15% CHARDONNAY, 2% MOSCATELL, 10% CHENIN BLANC I 5% PARELLADA. ECOLÒGIC
Color groc palla amb reflexos verdosos. En nas resulta afruitat, destacant el xarel·lo, aromes fresques, madures, bona acidesa i llaminer, mentre en boca és saborós, fresc i equilibrat. Un Petit molt gran.

Color amarillo paja con reflejos verdosos. En nariz resulta afrutado, destacando el xarel·lo, aromas frescos, maduros con buena acidez y goloso, mientras en boca es sabroso, fresco y equilibrado. Un pequeño muy grande. 

MAS COMTAL    Pomell de blancs   12,70 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 13,5º
RAÏM: 50% Xarel·lo I 50% Chardonnay ECOLÒGIC
Groc daurat amb reflexos verdosos. Al nas presenta aromes de fruita, fruites exòtiques, litxi, notes herbàcies, notes làcties i notes balsàmiques. En boca es dens, viu amb notes de fruites, aranja, notes cítriques, menta, notes làcties.

Amarillo dorado con reflejos verdosos. A la nariz presenta aromas de fruta, frutas exóticas, lichi, notas herbáceas, notas láctea y notas balsámicas. En boca es denso, vivo con notas de frutas, pomelo, notas cítricas, menta, notas láctea.

SUMARROCA     Temps de flors   12,70 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12º
RAÏM: 35% muscat de gra petit, 50% xarel·lo i 15% gewurztraminer
En l’aroma notarem fruites madures d’estiu, préssec, pera, litxi i raïm, i notes més florals, de flors blanques, gessamí, flor de taronger, rosa i azalea. En boca és opulent, cremós, amb aromes de boca que notem per via retronasal. Equilibrat i rodó. Un conjunt harmònic de sensacions.

En el aroma notaremos frutas maduras de verano, melocotón, pera, lichi y uva, y notas más florales, de flores blancas, jazmín, flor de naranjo, rosa y azalea. En boca es opulento, cremoso, con aromas de boca que notamos por vía retronasal. Equilibrado y redondo. Un conjunto armónico de sensaciones.

LLOPART      Vitis      13,35 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12º
RAïM: 60% XAREL·LO, 30% SUBIRAT PARENT I 10 % MUSCAT. ECOLÒGIC
Color groc pàl·lid. Aromes amb notes primàries de flors blanques silvestres. Subtils records de fruits tropicals (mango, pinya) i tons de cítrics mediterranis. En boca és molt viu, untuós i fresc, amb un agradable i persistent postgust. Vi inspirat en l’harmonia de les tradicionals barraques de pedra seca que conservem a les nostres vinyes.

Color amarillo pálido. Aromas con notas primarias de flores blancas silvestres. Sutiles recuerdos de fruta tropical (mango, piña) y tonos de cítricos mediterráneos. En boca se muy vivo, untuoso y fresco, con un agradable y persistente post gusto. Vino inspirado en la armonía de las tradicionales cabañas de piedra que conservamos en nuestros viñedos.  

GRAMONA     Gessamí     15,60 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 54% MUSCAT D’ ALEXANDRIA, 20% MUSCAT DE FRONTIGNAN I 26% SAUVIGNON BLANC.
Brillant pàl·lid verdós amb reflexos pallosos. Al nas és una explosió aromàtica. Com si d’un passeig de primavera es tractés, ens recorda la frescor de l’aire pur, pom de flors blanques (roses i gessamí), atzar i albercoc. A la boca ens embolica el seu aire melós, la seva frescor i la seva acidesa, tacte suau, untuós i flexible alhora. Llarg i untuós post gust amb el record de les flors blanques i pell de cítrics.

Brillante pálido verdoso con reflejos pajizos. En nariz es una explosión aromática. Como si de un paseo de primavera se tratara, nos recuerda el frescor del aire puro, ramillete de flores blancas (rosas y jazmín), flor de azahar y albaricoque. En boca nos envuelve su aire meloso, su frescor y su acidez, tacto suave, untuoso y flexible al mismo tiempo. Largo y untuoso post gusto con el recuerdo de las flores blancas y piel de cítricos.

FRAY GERMÀN      Verdejo     13,25 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O RUEDA
GRADUACIÓ: 12,5º
RAÏM: 85 % VERDEJO, 15 % VIURA
Presenta color groc pallenc amb matisos verdós- encerats, net i molt brillant. El seu nas és complex i intens, predominant el caràcter floral i el de les fruites blanques com la poma verda i la pera. En boca es presenta fresc, ampli, saborós, amb bona acidesa, persistent, de llarg retrogust i amb un toc amarg característic de la varietat verdejo.

Presenta color amarillo pajizo con matices verdoso- acerados, limpio y muy brillante. Su nariz es compleja e intensa, predominando el carácter floral y el de las frutas blancas como la manzana verde y la pera. En boca se presenta fresco, amplio, sabroso, con buena acidez, persistente, de largo retrogusto y con un toque amargo característico de la variedad verdejo.

VINS ROSATS
VINOS ROSADOS

PARÉS BALTA      Rós de pacs      11,90 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12,5º
RAÏM: 58% Syrah, 34% Merlot i 8%Cabernet Sauvingnon. ECOLÒGIC
Color rosa cirera Nas delicat,amb notes de fruites del bosc vermelles (gerds, cireres). Aroma delicat i elegant. D’entrada suau i pas lleuger i fresc en boca, mostra de nou les notes de fruites vermelles, amb un equilibri molt interessant entre e nivell d’acidesa i la lleugera dolçor del sucre residual.

Color rosa cereza Nariz delicada, con notas de frutas del bosque rojas (frambuesas, cerezas). Aroma delicado y elegante. De entrada suave y paso ligero y fresco en boca, muestra de nuevo las notas de frutas rojas, con un equilibrio muy interesante entre @e nivel de acidez y la ligera dulzura del azúcar residual.

SUMARROCA      Posídonia        11,20 €
TIPUS: ROSAT JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 100% ull de llebre
Color pàl·lid amb tonalitats rosades. Aroma intensa i complexa on apareixen notes afruitades de maduixa àcida i poma àcida combinades amb notes florals de violeta i rosa. En boca és elegant, fresc i afruitat. Destaquen les notes afruitades de maduixa que es mantenen al llarg del gust i el postgust. 

Color pálido con tonalidades rosadas. Aroma intenso y compleja donde aparecen notas afrutadas de fresa ácida y manzana ácida combinadas con notas florales de violeta y rosa. En boca es elegante, fresco y afrutado. Destacan las notas afrutadas de fresa que se mantienen a lo largo del gusto y el postgusto.

PETIT CAUS                           11,65 €
TIPUS: ROSAT JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 30% MERLOT, 30% ULL DE LLEBRE, 10% SYRAH, 15% CABERNET SAUVIGNON I 15% CABERNET FRANC. ECOLÒGIC
Intens i brillant color rosa salmonat. Aromes de fruita vermella, intensa, molt llaminera matisada per records de llaminadures i subtils tocs florals i d’herbes aromàtiques. En boca és un vi molt fresc, afruitat, amb notes marcades de fruita durant tot el pas. L’excel·lent acidesa li dóna un grau de frescor immens. Pas lleuger, suau i untuós. Bon final, molt amable.

Intenso y brillante color rosa asalmonado. Aromas de fruta roja, intensa, muy golosa matizada por recuerdos de golosinas y sutiles toques florales y de hierbas aromáticas. En boca es un vino muy fresco, afrutado, con notas marcadas de fruta durante todo el paso. La excelente acidez le da un grado de frescura inmenso. Paso ligero, suave y untuoso. Buen final, muy amable.

MAS COMTAL    Rosat de llàgrima    12,80 €
TIPUS: ROSAT JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 13,5º
RAÏM: 100% MERLOT ECOLÒGIC
Robí pàl·lid i brillant. Nas de bona intensitat, fresca, amb les habituals notes de fruita vermella, jovials i divertida que van des de les maduixes silvestres al toc àcid de les grosella, algun record especiat i hi ha notes de fonoll també suaus. A boca té un atac de mitja intensitat, molt bona acidesa, el pas és lleuger com ho és la trama encara que també és consistent, té bon recorregut, és fruitós, atractiu.
Rubí pálido y brillante. Nariz de buena intensidad, fresca, con las habituales notas de fruta roja, jovial y divertida que van desde las fresitas silvestres al toque ácido de la grosella, algún recuerdo especiado y hay también suaves notas de hinojo. En boca tiene un ataque de media intensidad, muy buena acidez, el paso es ligero como lo es la trama aunque también es consistente, tiene buen recorrido, es frutoso, atractivo.

1 + 1 = 3     Cabernet saubignon rosat    13,90 €
TIPUS: ROSAT JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 13º
RAÏM: 95% CABERNET SAUVIGNON, 5% SYRAH ECOLÒGIC
Color rosa amb reflexes morats i vermellosos. Aroma intens, amb elegant aroma a fruits vermells (maduixa, gerds, fruits del bosc) combinat amb tocs florals (pètals de rosa). En boca es voluminós, abundants tocs de fruita vermella (grosella, maduixa i cirera) que es fonen en subtils i agradables aromes de rosa que fan sigui un vi untuós i de fresc post gust.

Color rosa con reflejos morados y rojizos. Aroma intenso, con elegante aroma en frutos rojos (fresa, frambuesa, frutos del bosque) combinado con toques florales (pétalos de rosa). En boca se voluminoso, abundantes toques de fruta roja (grosella, fresa y cereza) que se funden en sutiles y agradables aromas de rosa que hacen sea un vino untuoso y de fresco post gusto.

LLOPART        Carmí         13,50 €
TIPUS: ROSAT JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12º
RAïM: 60% XAREL·LO, 30% SUBIRAT PARENT I 10 % MUSCAT. ECOLÒGIC
Es presenta de color rosat viu i intens. En nas, ens mostra les sensacions de fruita vermella cítrica, maduixes i cireres, acompanyat de notes balsàmiques, i amb els tocs nals anisats. També podem trobar les notes de terra humida, pel repòs en les àmfores. En boca es presenta directe, amb bona acidesa i on les notes de fruita vermella són sinceres. Matisos d’aranja i records anisats que es situen al nal del camí. Final de boca fresc i amable.

Se presenta de color rosado vivo e intenso. En nariz, nos muestra las sensaciones de fruta roja cítrica, fresas y cerezas, acompañado de notas balsámicas, y con toques nales anisats. También podemos encontrar las notas de tierra húmeda, debido al reposo en las ánforas. En boca se presenta directo, con buena acidez y donde las notas de fruta roja son sinceras. Matices de pomelo y recuerdos anisats que se situan al nal del camino. Final de boca fresco y amable.

VINS NEGRES
VINOS TINTOS

MAS COMTAL       Negre d’anyada      12,60 €

TIPUS: NEGRE JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 13º
RAÏM: 50% MERLOT, 45% CABERNET SAUVIGNON, 5% CABERNET FRANC.5 ECOLÒGIC
De color cirera intens. En aquest vi apareixen agradables aromes i intenses notes molt madures de fruits negres i notes especiades. Un fons de matisos làctics i elegant roure suavitza i conjunta lleugerament la força d’aquest vi. En boca destaquen potents i saborosos tanins dolços, fent d’ ell un vi molt estructurat, però alhora carnós i llaminer, sense que el seu cos ho faci difícil de beure. Potent.

De color cereza intenso. En este vino aparecen agradables aromas e intensas notas muy maduras de frutos negros y notas sazonadas. Un fondo de matices lácticos y elegante roble suaviza y conjunta ligeramente la fuerza de este vino. En boca destacan potentes y sabrosos taninos dulces, haciendo de él un vino muy estructurado, pero al mismo tiempo carnoso y goloso, sin que su cuerpo lo haga difícil de beber. Potente.

PETIT CAUS                                13,25 €
TIPUS: NEGRE JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12,5º
RAÏM: MERLOT, SYRAH, CABERNET FRANC, ULL DE LLEBRE. ECOLÒGIC
Presenta un color cirera picota de capa mitjana, sense matisos i llàgrima fina poc tintada.

En nas d’entrada es percep tancat. En agitar una mica la copa, despunten unes agradables notes de fruita negra, baies vermelles, tocs especiats i minerals. Bona intensitat. En boca és afruitat i especiat, molt expressiu. Amb un bon recorregut intens, sec. Un vi de mig cos, no gaire corpulent, amb una bona acidesa. Amb un final equilibrat i refrescant.Presenta un color cereza picota de capa media, sin matices y lágrima fina poco tintada.
En nariz de entrada se percibe cerrado. Al agitar un poco la copa, despuntan unas agradables notas de fruta negra, bayas rojas, toques especiados y minerales. Buena intensidad. En boca es afrutado y especiado, muy expresivo. Con un buen recorrido intenso, seco. Un vino de medio cuerpo, no muy corpulento, con una buena acidez. Con un final equili­brado y refrescante.

AUGUSTUS       Merlot-syrah      14,80 €
TIPUS: NEGRE CRIANÇA
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 14º
RAÏM: 50% MERLOT. 50% SYRAH
Intens color vermell granat amb vores violades. Brillant. Intenses aromes de fruita vermella acompanyada de notes florals i l’elegància de la fusta. Vi molt elegant, amb una entrada agradable. De pas sedós i amb l’expressiva fruita i les subtils notes de la fusta assemblades de forma harmònica. Molt bon final.

Intenso color rojo granate con bordes violáceos. Brillante. Intensos aromas de fruta roja acompañada de notas florales y la elegancia de la madera. Vino muy elegante, con una entrada agradable. De paso sedoso y con la expresiva fruta y las sutiles notas de la madera ensambladas de forma armónica. Muy buen final.

FRA GUERAU                                   15,70 €
TIPUS: NEGRE CRIANÇA
D.O. MONTSANT
GRADUACIÓ: 14,45º
RAÏM: 40% MERLOT, 30% GARNATXA TINTA, 20% SYRAH T 10% CABERNET SAUVIGNON.
De color porpra intens i nítid de capa mitjana- alta, rivets blavosos. En nas destaquen violetes i confitura de fruits del bosc, juntament amb subtils tocs especiats. En boca destaca la seva frescor, el vi creix en boca obrint-se a les sensacions que aporten els tanins rodons propis del vi i procedents de la fusta.

De color púrpura intenso y nítido de capa media- alta, ribetes azulados. En nariz destacan violetas y confitura de frutos del bosque, junto con sutiles toques especiados. En boca destaca su frescor, el vino crece en boca abriéndose a las sensaciones que aportan los taninos redondos propios del vino y procedentes de la madera.

ORUBE       Criança    15,50 €
TIPUS: NEGRE CRIANÇA
D.O. RIOJA
GRADUACIÓ: 14,50º
RAÏM: ULL DE LLEBRE, GARNATXA I GRACIANO
Franc en aroma, amb notes a fruita madura, amanit al seu torn de tocs de xocolata, cafè i espècies que reflecteixen la seva estada en bóta. En boca, potent i ben equilibrat de taní amable i elegant. El seu llarg postgust deixa un agradable i intens record. Convé decantar-lo.

Franco en aroma, con notas a fruta madura, aderezado a su vez de toques de chocolate, café y especias que reflejan su estancia en barrica. En boca, potente y bien equilibrado de tanino amable y elegante. Su largo postgusto deja un agradable e intenso recuerdo.

VALDUBÓN       Criança        19,90 €
TIPUS: NEGRE CRIANÇA
D.O. RIBERA DEL DUERO
GRADUACIÓ: 14º
RAÏM: 100% ULL DE LLEBRE.
En la copa presenta un color vermell granat, però En nas denota una bona intensitat aromatica. En boca el vi presenta un suau equilibri entre tanins suaus i acidesa present, tot ell envoltat per una fina carnositat que el converteix en un vi realment saborós.

Uva En la copa presenta un color rojo granate. En nariz se denota una buena intensidad aromática. En boca el vino presenta un suave equilibrio entre taninos suaves y una acidez presente, todo ello arropado por una fina carnosidad que le convierte en un vino realmente sabroso.

CAVES
CAVAS

FREIXENET       Vintage       10,50 €
TIPUS: RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 12º
RAÏM: 50% MacabeU, 15% Xarel·lo y 35% Parellada.

És un cava d’alta qualitat, molt benvolgut per consumidors experts en caves sense dosatge, pel seu òptim grau d’envelliment i pel seu assolit equilibri entre acidesa i cos. A la vista presenta un color groc pallenc brillant. Bombolla fina, molt abundant i persistent formant bona corona. En nas és fresc, franc, elegant i harmoniós i records cítrics. Molt viu en boca, ampli de sabors, equilibrat, amb un carbònic molt bé integrat i un agradable final. És un cava amb un post gust sec i marcat caràcter.
Es un cava de alta calidad, muy apreciado por consumidores expertos en cavas sin dosage, por su óptimo grado de envejecimiento y por su logrado equilibrio entre acidez y cuerpo. A la vista presenta un color amarillo pajizo brillante. Burbuja fina, muy abundante y persistente formando buena corona. En nariz es fresco, franco, elegante y armonioso y recuerdos cítricos. Muy vivo en boca, amplio de sabores, equilibrado, con un carbónico muy bien integrado y un agradable final. Es un cava con un postgusto seco y marcado carácter.

FREIXENET      Brut barroco     15,50 €
TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 12º
RAÏM: 40% PARELLADA, 30% XAREL·LO, 30% MACABEU
Color groc llimona, net i brillant, bombolla fina amb bon despreniment de carbònic. Fins i intenses aromes de criança, aromes de fruites cítriques combinades amb subtils notes de fruites tropicals i fons de fruita seca. Bona estructura en boca a causa del perllongat envelliment en ampolla però amb fons frescos i suaus el que li confereix el seu particular boquet.
Color amarillo limón, limpio y brillante, burbuja fina con buen desprendimiento de carbónico. Finos e intensos aromas de crianza, aromas de frutas cítricas combinadas con sutiles notas de frutas tropicales y fondos de frutos secos. Buena estructura en boca debido al prolongado envejecimiento en botella pero con fondos frescos y suaves lo que le confiere su particular bouquet.


CANALS & MUNNE      Gran reserva     18,70 €
TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 40% macabeu, 30% chardonnay i 30 % parellada
Color daurat palla, bombolla petita i constant formant una lleugera corona. Aroma suau amb fons florals. Gust sec. Paladar afruitat. Pel seu llarg repòs és un gran reserva, que conserva la delicadesa afruitada i floral.

Dorado pajizo, burbuja pequeña y constante formando una ligera corona. Aroma suave con fondos florales. Gusto seco. Paladar afrutado. Por su largo reposo es un gran reserva, conservando la delicadeza frutal y floral.

LLOPART       Brut rosé       18,70 €
TIPUS: BRUT ROSAT
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 11,5º
RAIM: 60% MONASTRELL, 20% GARNATXA I 20% PINOT NOIR. ECOLÒGIC
Color rosa cirera, molt brillant. Bon desenvolupament de la bombolla, constant i petita. Aroma afruitada, exuberant, on dominen els tons varietals de fruits de bosc i delicats tanins. En boca entra potent, amb bona estructura i molt saborós. Amb un punt just d’acidesa, manté un perfecte equilibri fins a la fi de la seva permanència en el paladar.

Color rosa cereza, muy brillante. Buen desarrollo de la burbuja, constando y pequeña. Aroma afrutada, exuberante, donde dominan los tonos varietales de frutos de bosque y delicados taninos. En boca entra potente, con buena estructura y muy sabroso. Con un punto justo de acidez, mantiene un perfecto equilibrio hasta el fin de su permanencia en el paladar.

LLOPART       Brut nature       19,15 €
TIPUS: RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 40% MACABEO, 40% XAREL·LO, 10% PARELLADA, 10% CHARDONNAY. ECOLÒGIC
Un dels primers “brut nature” elaborats al nostre país, consolidat com un gran clàssic. Color groc-palla, pàl·lid i molt brillant. Bombolla fina i constant. Aroma molt neta, amb un equilibri perfecte de les subtils notes afruitades amb els delicats tons terciaris d’envelliment. En boca és lleuger i fi, completament sec, suau i amb agradables matisos de criança.

Uno de los primeros “brut nature” elaborados en nuestro país, consolidado como un gran clásico. Color amarillo-pajizo, pálido y muy brillante. Burbuja fina y constante. Aroma muy limpio, con un equilibrio perfecto entre las sutiles notas frutales y los delicados tonos terciarios de envejecimiento. En la boca es ligero y fino, completamente seco, suave y con agradables matices de crianza.

JUVÉ I CAMPS    Reserva de la familia     20,50 €
TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 12º
RAÏM: 30% MACABEU, 40% XAREL.LO, 20% PARELLADA, 10% CHARDONNAY.
Cava dotat d’un brillant i atractiu color daurat pàl·lid. Profund, intens i elegant, ens evoca inicialment notes de fruites blanques madures. A poc a poc la seva complexitat creix i apareixen les aromes d’una llarga criança. Records de pa torrat i un cert fons cítric completen la seva distingida aroma. La cremositat de la seva escuma, s’integra perfectament en el paladar, fent que el seu pas per boca sigui simultàniament fresc, ample i suggestiu.

Cava dotado de un brillante y atractivo color dorado pálido. Profundo, intenso y elegante, nos evoca inicialmente notas de frutas blancas maduras. Poco a poco su complejidad crece y aparecen los aromas propios de una larga crianza. Recuerdos de pan tostado y un cierto fondo cítrico completan su distinguido aroma. La cremosidad de su espuma se integra perfectamente en el paladar, haciendo que su paso por boca sea simultáneamente fresco, amplio y sugestivo.

RECAREDO   Terrers brut nature  23,85 €
TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 12º
RAÏM: 46% XAREL·LO, 36% MACABEU, 18% PARELLADA ECOLÒGIC
Pallenc brillant. Nas de bona intensitat, neteja, ben definida, inicialment alguna cosa llaminera, madura, amb els habituals tocs de pastisseria, llevats, fruits secs i poma en compota que donen pas a notes més fresques amb l’aireig, incloent alguns records florals i algun record cítric. Llarga i amb profunditat. A boca té bon atac, un pas excel·lent, amb notable cremositat, molt bona acidesa i bon recorregut.
Pajizo brillante. Nariz de buena intensidad, limpia, bien definida, inicialmente algo golosa, madura, con los habituales toques de pastelería, levaduras, frutos secos y manzana en compota que dan paso a notas más frescas con la aireación, incluyendo algunos recuerdos florales y algún recuerdo cítrico. Larga y con profundidad. En boca tiene buen ataque, un paso excelente, con notable cremosidad, muy buena acidez y buen recorrido. 

Aquesta web utilitza coockies. Pulsa aquí per    Veure Política de cookies
Privacidad
Restaurant La Perla

GRATIS
VER