CARTA DE VINS

VINS BLANCS

VINOS BLANCOS

PARÉS BALTA                              BLANC DE PACS                                                 11,90 €

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12,50º

RAÏM: 55% PARELLADA, 35% MACABEU I 10% XAREL·LO. ECOLÒGIC

Color groc llimona amb reflexos groc palla brillants. Aroma molt intens , ple , dominat per fruites blanques madures (pera , poma) sobre un lleuger fons floral. En boca es revela fresc i amb una bona acidesa. El seu pas resulta suau deixant un record intens de fruites i sensació de frescor.

Color amarillo limón con reflejos amarillo paja brillantes. Aroma muy intenso, pleno, dominado por frutas blancas maduras (pera, manzana) sobre un ligero fondo floral. En boca se revela fresco y con una buena acidez. Su paso resulta suave dejando un recuerdo intenso de frutas y sensación de frescura.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PETIT CAUS                                                                                                         12,50 €

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 11,5º

RAÏM: 43% XAREL·LO, 25% MACABEU, 15% CHARDONNAY, 2% MOSCATELL, 10% CHENIN BLANC I 5% PARELLADA. ECOLÒGIC

Color groc palla amb reflexos verdosos. En nas resulta afruitat, destacant el xarel·lo, aromes fresques, madures, bona acidesa i llaminer, mentre en boca és saborós, fresc i equilibrat. Un Petit molt gran.

Color amarillo paja con reflejos verdosos. En nariz resulta afrutado, destacando el xarel·lo, aromas frescos, maduros con buena acidez y goloso, mientras en boca es sabroso, fresco y equilibrado. Un pequeño muy grande. 

1 + 1 = 3                                   XAREL.LO                                                         12,45 €

TIPUS: BLANC JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12,5º

RAÏM: 94% XAREL•LO, 6% CHENIN. ECOLÒGIC

De olor intens, complex, una infinitat de sensacions, fruites d’os (préssec, albercoc, nespra) fruites exòtiques (mango, maracuyá), es combinen en delicades i fines aromes de atzar. En boca es afruitat, fresc, un punt mineral, excel·lent equilibri. Recorda les sensacions olfactives del préssec, mango, ric en matisos, post gust llarg i persistent.

De olor intenso, complejo, un sinfín de sensaciones, frutas de hueso (melocotón, albaricoque, níspero) frutas exóticas (mango, maracuyá), se combinan en delicados y finos aromas de azahar. En boca es frutado, fresco, un punto mineral, excelente equilibrio. Recuerda las sensaciones olfativas del melocotón, mango, rico en matices, largo y persistente post gusto.

DOMÈNECH VIDAL                        Masia Freyé                                                    12,70 €

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 11º

RAÏM: 55% Parellada i 45% Muscat Gra Menut.

Color groc pàl·lid amb reflexos verdosos. Les aromes florals marcades per les notes de rosa es debaten entre matisos de fruita exòtica. En boca és un vi suau i llaminer a la vegada que fresc. Un conjunt voluptuós i equilibrat d’aromes amb un final elegant i persistent. Un vi únic i singular que denota la personalitat de qui l’escull. Una autenticitat que sedueix els amants del vi.

Color amarillo pálido con reflejos verdosos. Los aromas florales marcados por las notas de rosa se debaten entre matices de fruta exótica. En boca es un vino suave y goloso a la vez que fresco. Un conjunto voluptuoso y equilibrado de aromas con un final elegante y persistente. Un vino único y singular que denota la personalidad de quien lo escoge. Una autenticidad que seduce a los amantes del vino.    

MAS COMTAL                               POMELL DE BLANCS                                          12,70 €

TIPUS: BLANC JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 13,5º

RAÏM: 50% Xarel·lo I 50% Chardonnay ECOLÒGIC

Groc daurat amb reflexos verdosos. Al nas presenta aromes de fruita, fruites exòtiques, litxi, notes herbàcies, notes làcties i notes balsàmiques. En boca es dens, viu amb notes de fruites, aranja, notes cítriques, menta, notes làcties.

Amarillo dorado con reflejos verdosos. A la nariz presenta aromas de fruta, frutas exóticas, lichi, notas herbáceas, notas láctea y notas balsámicas. En boca es denso, vivo con notas de frutas, pomelo, notas cítricas, menta, notas láctea                          

SUMARROCA                                TEMPS DE FLORS                                              12,70 €

TIPUS: BLANC JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 35% muscat de gra petit, 50% xarel·lo i 15% gewurztraminer

En l’aroma notarem fruites madures d’estiu, préssec, pera, litxi i raïm, i notes més florals, de flors blanques, gessamí, flor de taronger, rosa i azalea. En boca és opulent, cremós, amb aromes de boca que notem per via retronasal. Equilibrat i rodó. Un conjunt harmònic de sensacions.

En el aroma notaremos frutas maduras de verano, melocotón, pera, lichi y uva, y notas más florales, de flores blancas, jazmín, flor de naranjo, rosa y azalea. En boca es opulento, cremoso, con aromas de boca que notamos por vía retronasal. Equilibrado y redondo. Un conjunto armónico de sensaciones.

.JUVE I CAMPS                              Ermita D’Espiells                                          13,20 €

TIPUS: BLANC  JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 30% MACABEU, 30% XAREL·LO, 30% PARELLADA, 10% CHARDONNAY

L’Ermita d’Espiells posseeix un bonic i brillant color groc pàl·lid. La seva aroma és intensa i molt agradable. En ell destaquen notes de fruites blanques, així com un lleuger fons floral i d’herbes aromàtiques. En el seu pas per boca mostra un gran equilibri entre la untuositat i l’acidesa, el que li confereix un paladar molt refrescant.

El Ermita d’Espiells posee un bonito y brillante color amarillo pálido. Su aroma es intenso y muy agradable. En él destacan notas de frutas blancas, así como un ligero fondo floral y de hierbas aromáticas. En su paso por boca muestra un gran equilibrio entre la untuosidad y la acidez, lo que le confiere un paladar muy refrescante.     

LLOPART                                     VITIS                                                                13,35 €

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12º

RAïM: 60% XAREL·LO, 30% SUBIRAT PARENT I 10 % MUSCAT. ECOLÒGIC

Color groc pàl·lid. Aromes amb notes primàries de flors blanques silvestres. Subtils records de fruits tropicals (mango, pinya) i tons de cítrics mediterranis. En boca és molt viu, untuós i fresc, amb un agradable i persistent postgust. Vi inspirat en l’harmonia de les tradicionals barraques de pedra seca que conservem a les nostres vinyes.

Color amarillo pálido. Aromas con notas primarias de flores blancas silvestres. Sutiles recuerdos de fruta tropical (mango, piña) y tonos de cítricos mediterráneos. En boca se muy vivo, untuoso y fresco, con un agradable y persistente post gusto. Vino inspirado en la armonía de las tradicionales cabañas de piedra que conservamos en nuestros viñedos.                                                                                   

CELLER CREDO                             MIRANIUS                                                         16,50 €

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 11,5º

RAÏM: 68% XAREL.LO I 14% MACABEU . BIODINÀMIC

Miranius  és un vi alegre i jove, que ofereix gran  vivacitat i capacitat d’envelliment a l’ampolla.  Està elaborat principalment amb la varietat  mediterrània de xarel·lo i unes subtils notes  de macabeu. Miranius té un marcat caràcter  varietal amb una acidesa molt viva i un bon  pas en boca. Per aconseguir-ho, al Celler Credo treballem amb produccions molt baixes  a les vinyes, dedicant especial atenció a les maduracions, i sempre amb la idea d’obtenir  acideses naturals i fresques. Aquest vi pot  presentar sediments totalment naturals.

Miranius es un vino alegre y joven, que ofrece gran vivacidad y capacidad de envejecimiento a la botella. Está elaborado principalmente con la variedad mediterránea de *xarel•*lo y unas sutiles notas de *macabeu. *Miranius tiene un marcado carácter *varietal con una acidez muy viva y un buen paso en boca. Para conseguirlo, a la Bodega Credo trabajamos con producciones muy bajas a las viñas, dedicando especial atención a las maduraciones, y siempre con la idea de obtener acideces naturales y frescas. Este vino puede presentar sedimentos totalmente naturales.                                                                   

GRAMONA                                    GESSAMÍ                                                           16,60 €

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 11,5º

RAÏM: 54% MUSCAT D’ ALEXANDRIA, 20% MUSCAT DE FRONTIGNAN I 26% SAUVIGNON BLANC.

Brillant pàl·lid verdós amb reflexos pallosos. Al nas és una explosió aromàtica. Com si d’un passeig de primavera es tractés, ens recorda la frescor de l’aire pur, pom de flors blanques (roses i gessamí), atzar i albercoc. A la boca ens embolica el seu aire melós, la seva frescor i la seva acidesa, tacte suau, untuós i flexible alhora. Llarg i untuós post gust amb el record de les flors blanques i pell de cítrics.

Brillante pálido verdoso con reflejos pajizos. En nariz es una explosión aromática. Como si de un paseo de primavera se tratara, nos recuerda el frescor del aire puro, ramillete de flores blancas (rosas y jazmín), flor de azahar y albaricoque. En boca nos envuelve su aire meloso, su frescor y su acidez, tacto suave, untuoso y flexible al mismo tiempo. Largo y untuoso post gusto con el recuerdo de las flores blancas y piel de cítricos.                     

 

VINS ROSATS

VINOS ROSADOS

PARÉS BALTA                              RÓS DE PACS                                                    11,90 €

TIPUS: BLANC JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12,5º

RAÏM: 58% Syrah, 34% Merlot i 8%Cabernet Sauvingnon. ECOLÒGIC

Color rosa cirera Nas delicat,amb notes de fruites del bosc vermelles (gerds, cireres). Aroma delicat i elegant. D’entrada suau i pas lleuger i fresc en boca, mostra de nou les notes de fruites vermelles, amb un equilibri molt interessant entre e nivell d’acidesa i la lleugera dolçor del sucre residual.

Color rosa cereza Nariz delicada, con notas de frutas del bosque rojas (frambuesas, cerezas). Aroma delicado y elegante. De entrada suave y paso ligero y fresco en boca, muestra de nuevo las notas de frutas rojas, con un equilibrio muy interesante entre @e nivel de acidez y la ligera dulzura del azúcar residual. 

PETIT CAUS                                                                                                         11,65 €

TIPUS: ROSAT JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 11,5º

RAÏM: 30% MERLOT, 30% ULL DE LLEBRE, 10% SYRAH, 15% CABERNET SAUVIGNON I 15% CABERNET FRANC. ECOLÒGIC

Intens i brillant color rosa salmonat. Aromes de fruita vermella, intensa, molt llaminera matisada per records de llaminadures i subtils tocs florals i d’herbes aromàtiques. En boca és un vi molt fresc, afruitat, amb notes marcades de fruita durant tot el pas. L’excel·lent acidesa li dóna un grau de frescor immens. Pas lleuger, suau i untuós. Bon final, molt amable.

Intenso y brillante color rosa asalmonado. Aromas de  fruta roja, intensa, muy golosa matizada por recuerdos de golosinas y sutiles toques florales y de hierbas aromáticas. En boca es un vino muy fresco, afrutado, con notas marcadas de fruta durante todo el paso. La excelente acidez le da un grado de frescura inmenso. Paso ligero, suave y untuoso. Buen final, muy amable.

SUMARROCA                                POSIDONIA                                                       12,70 €

TIPUS: ROSAT JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 11,5º

RAÏM: 100% ull de llebre

Color pàl·lid amb tonalitats rosades. Aroma intensa i complexa on apareixen notes afruitades de maduixa àcida i poma àcida combinades amb notes florals de violeta i rosa. En boca és elegant, fresc i afruitat. Destaquen les notes afruitades de maduixa que es mantenen al llarg del gust i el postgust. 

Color pálido con tonalidades rosadas. Aroma intenso y compleja donde aparecen notas afrutadas de fresa ácida y manzana ácida combinadas con notas florales de violeta y rosa. En boca es elegante, fresco y afrutado. Destacan las notas afrutadas de fresa que se mantienen a lo largo del gusto y el postgusto.

DOMÈNECH VIDAL                        Masia Freyé                                                    12,70 €

TIPUS: ROSAT JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12,5º

RAÏM: 85% SYRAH i 15% SUMOLL.

Color vermell fresa pàl·lid. Net i brillant. Aromes de fruites d’os, fruita gebrada i pètal de rosa. La intensitat d’aquests es manté en descobrir notes tropicals com el mànec i espècies com el pebre rosa. En boca, aquest vi és llaminer, carnoso i potent. La maduresa característica d’aquest Rosat prové dels nostres  vinyers de Freyé.

Color rojo fresa pálido. Limpio y brillante. Aromas de frutas de hueso, fruta escarchada y pétalo de rosa. La intensidad de estos se mantiene al descubrir notas tropicales como el mango y especias como la pimienta rosa. En boca, este vino es goloso, carnoso y potente. La madurez característica de este Rosado   proviene de nuestros viñedos de Freyé.

JUVE I CAMPS                              Ermita D’Espiells Rosé                                 13,20 €

TIPUS: ROSAT JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 11,5º

RAïM: 85% PINOT NOIR I 15% SHYRAH.

Vi dotat d’un suggerent color rosa brillant, en el qual es distingeixen lleugeres tonalitats violàcies. El seu aroma és intens, complex, subtil i summament atractiu. Les vives notes de fruites vermelles, es conjuguen amb records florals (gardènia, violeta), aconseguint una fragància seductora que ens convida a beure’n. En boca es mostra llaminer i refrescant.

Vino dotado de un sugerente color rosa brillante en el que se distinguen ligeras tonalidades violáceas. Su aroma es intenso, complejo, sutil y sumamente atractivo. Las vivas notas de frutas rojas (fresas, cerezas) se conjugan con recuerdos florales (jazmín, violeta) logrando una fragancia seductora que nos invita a beberlo. En boca se muestra goloso y refrescante.            

MAS COMTAL                               ROSAT DE LLAGRIMA                                         12,80 €

TIPUS: ROSAT JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 13,5º

RAÏM: 100% MERLOT ECOLÒGIC

Robí pàl·lid i brillant. Nas de bona intensitat, fresca, amb les habituals notes de fruita vermella, jovials i divertida que van des de les maduixes silvestres al toc àcid de les grosella, algun record especiat i hi ha notes de fonoll també suaus. A boca té un atac de mitja intensitat, molt bona acidesa, el pas és lleuger com ho és la trama encara que també és consistent, té bon recorregut, és fruitós, atractiu.

Rubí pálido y brillante. Nariz de buena intensidad, fresca, con las habituales notas de fruta roja, jovial y divertida que van desde las fresitas silvestres al toque ácido de la grosella, algún recuerdo especiado y hay también suaves notas de hinojo. En boca tiene un ataque de media intensidad, muy buena acidez, el paso es ligero como lo es la trama aunque también es consistente, tiene buen recorrido, es frutoso, atractivo.

1 + 1 = 3                                   CABERNET SAUVIGNON ROSAT                           13,90 €

TIPUS: ROSAT JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 13º

RAÏM: 95% CABERNET SAUVIGNON, 5% SYRAH ECOLÒGIC

Color rosa amb reflexes morats i vermellosos. Aroma intens, amb elegant aroma a fruits vermells (maduixa, gerds, fruits del bosc) combinat amb tocs florals (pètals de rosa). En boca es voluminós, abundants tocs de fruita vermella (grosella, maduixa i cirera) que es fonen en subtils i agradables aromes de rosa que fan sigui un vi untuós i de fresc post gust.

Color rosa con reflejos morados y rojizos. Aroma intenso, con elegante aroma en frutos rojos (fresa, frambuesa, frutos del bosque) combinado con toques florales (pétalos de rosa). En boca se voluminoso, abundantes toques de fruta roja (grosella, fresa y cereza) que se funden en sutiles y agradables aromas de rosa que hacen sea un vino untuoso y de fresco post gusto.            

LLOPART                                     CARMÍ                                                               13,50 €

TIPUS: ROSAT JOVE

D.O PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12º

RAïM: 60% XAREL·LO, 30% SUBIRAT PARENT I 10 % MUSCAT. ECOLÒGIC

Es presenta de color rosat viu i intens. En nas, ens mostra les sensacions de fruita vermella cítrica, maduixes i cireres, acompanyat de notes balsàmiques, i amb els tocs nals anisats. També podem trobar les notes de terra humida, pel repòs en les àmfores. En boca es presenta directe, amb bona acidesa i on les notes de fruita vermella són sinceres. Matisos d’aranja i records anisats que es situen al nal del camí. Final de boca fresc i amable.

Se presenta de color rosado vivo e intenso. En nariz, nos muestra las sensaciones de fruta roja cítrica, fresas y cerezas, acompañado de notas balsámicas, y con toques nales anisats. También podemos encontrar las notas de tierra húmeda, debido al reposo en las ánforas. En boca se presenta directo, con buena acidez y donde las notas de fruta roja son sinceras. Matices de pomelo y recuerdos anisats que se situan al nal del camino.  Final de boca fresco y amable.

VINS NEGRES

VINOS TINTOS

 

PARÉS BALTÀ                              MAS PETIT                                                        11,90 €

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 13,50º

RAÏM: 76% Cabernet Sauvingnon i 24% Garnatxa. ECOLÒGIC

Presenta un color cirera de intensitat mitja. Predomini de fruites vermelles sobre fons suau de torrats i vainilla. Pas en boca suau i amable, amb tanins vellutats, rodons. Records de fruites vermelles (cireres) entrellaçats amb tocs de vainilla.

Presenta un color cereza de intensidad media. Predominio de frutas rojas sobre fondo suave de tostaciones y vainilla. en boca suave y amable, con taninos aterciopelados, redondos. Recuerdos de frutas rojas (cerezas) entrelazados con toques de vainilla.                  

MAS COMTAL                               NEGRE D’ANYADA                                             12,60 €

TIPUS: NEGRE JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 13º

RAÏM: 50% MERLOT, 45% CABERNET SAUVIGNON, 5% CABERNET FRANC.5 ECOLÒGIC

De color cirera intens. En aquest vi apareixen agradables aromes i intenses notes molt madures de fruits negres i notes especiades. Un fons de matisos làctics i elegant roure suavitza i conjunta lleugerament la força d’aquest vi. En boca destaquen potents i saborosos tanins dolços, fent d’ ell un vi molt estructurat, però alhora carnós i llaminer, sense que el seu cos ho faci difícil de beure. Potent.

De color cereza intenso. En este vino aparecen agradables aromas e intensas notas muy maduras de frutos negros y notas sazonadas. Un fondo de matices lácticos y elegante roble suaviza y conjunta ligeramente la fuerza de este vino. En boca destacan potentes y sabrosos taninos dulces, haciendo de él un vino muy estructurado, pero al mismo tiempo carnoso y goloso, sin que su cuerpo lo haga difícil de beber. Potente.                                                          

SUMARROCA                                TEMPS DE FRUITS                                             12,70 €

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12,3º

RAÏM: Merlot, Cabernet Franc, Syrah I Carménère,

 Color d’intensitat alta amb un rivet violaci. Aroma intensa i afruitada de cireres i gerds, amb unes notes florals fresques. En boca es presenta suau i vellutat, amb una intensitat elegant i gust de cirera. El final és llarg i afruitat, amb notes de cirera.

Color de intensidad alta con un ribete violáceo. Aroma intenso y afrutado a cerezas y frambuesas, con notas florales frescas. En boca se presenta suave y aterciopelado, con una intensidad elegante y sabor a cereza. El final es largo y afrutado, con notas de cereza.

PETIT CAUS                                                                                                         13,25 €

TIPUS: NEGRE JOVE

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 12,5º

RAÏM: MERLOT, SYRAH, CABERNET FRANC, ULL DE LLEBRE. ECOLÒGIC

Presenta un color cirera picota de capa mitjana, sense matisos i llàgrima fina poc tintada.
En nas d’entrada es percep tancat. En agitar una mica la copa, despunten unes agradables notes de fruita negra, baies vermelles, tocs especiats i minerals. Bona intensitat. En boca és afruitat i especiat, molt expressiu. Amb un bon recorregut intens, sec. Un vi de mig cos, no gaire corpulent, amb una bona acidesa. Amb un final equilibrat i refrescant.

Presenta un color cereza picota de capa media, sin matices y lágrima fina poco tintada.
En nariz de entrada se percibe cerrado. Al agitar un poco la copa, despuntan unas agradables notas de fruta negra, bayas rojas, toques especiados y minerales. Buena intensidad. En boca es afrutado y especiado, muy expresivo. Con un buen recorrido intenso, seco. Un vino de medio cuerpo, no muy corpulento, con una buena acidez. Con un final equili­brado y refrescante.                                                                                                              

AUGUSTUS                                   MERLOT – SYRAH                                              14,80 €

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O. PENEDÈS

GRADUACIÓ: 14º

RAÏM: 50% MERLOT. 50% SYRAH

Intens color vermell granat amb vores violades. Brillant. Intenses aromes de fruita vermella acompanyada de notes florals i l’elegància de la fusta. Vi molt elegant, amb una entrada agradable. De pas sedós i amb l’expressiva fruita i les subtils notes de la fusta assemblades de forma harmònica. Molt bon final.

Intenso color rojo granate con bordes violáceos. Brillante. Intensos aromas de fruta roja acompañada de notas florales y la elegancia de la madera. Vino muy elegante, con una entrada agradable. De paso sedoso y con la expresiva fruta y las sutiles notas de la madera ensambladas de forma armónica. Muy buen final.

FRA GUERAU                                                                                                        15,70 €

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O. MONTSANT

GRADUACIÓ: 14,45º

RAÏM: 40% MERLOT, 30% GARNATXA TINTA, 20% SYRAH T 10% CABERNET SAUVIGNON.

De color porpra intens i nítid de capa mitjana- alta, rivets blavosos. En nas destaquen violetes i confitura de fruits del bosc, juntament amb subtils tocs especiats. En boca destaca la seva frescor, el vi creix en boca obrint-se a les sensacions que aporten els tanins rodons propis del vi i procedents de la fusta.

De color púrpura intenso y nítido de capa media- alta, ribetes azulados. En nariz destacan violetas y confitura de frutos del bosque, junto con sutiles toques especiados. En boca destaca su frescor, el vino crece en boca abriéndose a las sensaciones que aportan los taninos redondos propios del vino y procedentes de la madera.n equilibrio, sedoso y aterciopelado con buena intensidad todo el contenido aromático.

ORUBE                                         CRIANZA                                                           15,50 €

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O. RIOJA

GRADUACIÓ: 14,50º

RAÏM: ULL DE LLEBRE, GARNATXA I GRACIANO

Franc en aroma, amb notes a fruita madura, amanit al seu torn de tocs de xocolata, cafè i espècies que reflecteixen la seva estada en bóta. En boca, potent i ben equilibrat de taní amable i elegant. El seu llarg postgust deixa un agradable i intens record. Convé decantar-lo.

Franco en aroma, con notas a fruta madura, aderezado a su vez de toques de chocolate, café y especias que reflejan su estancia en barrica. En boca, potente y bien equilibrado de tanino amable y elegante. Su largo postgusto deja un agradable e intenso recuerdo.

VALDUBÓN                                  CRIANÇA                                                           19,90 €

TIPUS: NEGRE CRIANÇA

D.O. RIBERA DEL DUERO

GRADUACIÓ: 14º

RAÏM: 100% ULL DE LLEBRE.

En la copa presenta un color vermell granat, però En nas denota una bona intensitat aromatica. En boca el vi presenta un suau equilibri entre tanins suaus i acidesa present, tot ell envoltat per una fina carnositat que el converteix en un vi realment saborós.

Uva En la copa presenta un color rojo granate. En nariz se denota una buena intensidad aromática. En boca el vino presenta un suave equilibrio entre taninos suaves y una acidez presente, todo ello arropado por una fina carnosidad que le convierte en un vino realmente sabroso.  

CAVES

CAVAS

FREIXENET                                  VINTAGE                                                           10,50 €

TIPUS: RESERVA BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 50% MacabeU, 15% Xarel·lo y 35% Parellada.

És un cava d’alta qualitat, molt benvolgut per consumidors experts en caves sense dosatge, pel seu òptim grau d’envelliment i pel seu assolit equilibri entre acidesa i cos. A la vista presenta un color groc pallenc brillant. Bombolla fina, molt abundant i persistent formant bona corona. En nas és fresc, franc, elegant i harmoniós i records cítrics. Molt viu en boca, ampli de sabors, equilibrat, amb un carbònic molt bé integrat i un agradable final. És un cava amb un post gust sec i marcat caràcter.

Es un cava de alta calidad, muy apreciado por consumidores expertos en cavas sin dosage, por su óptimo grado de envejecimiento y por su logrado equilibrio entre acidez y cuerpo. A la vista presenta un color amarillo pajizo brillante. Burbuja fina, muy abundante y persistente formando buena corona. En nariz es fresco, franco, elegante y armonioso y recuerdos cítricos. Muy vivo en boca, amplio de sabores, equilibrado, con un carbónico muy bien integrado y un agradable final. Es un cava con un postgusto seco y marcado carácter.                        

FREIXENET                                  BRUT BARROCO                                                 15,50 €

TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 40% PARELLADA, 30% XAREL·LO, 30% MACABEU

Color groc llimona, net i brillant, bombolla fina amb bon despreniment de carbònic. Fins i intenses aromes de criança, aromes de fruites cítriques combinades amb subtils notes de fruites tropicals i fons de fruita seca. Bona estructura en boca a causa del perllongat envelliment en ampolla però amb fons frescos i suaus el que li confereix el seu particular boquet.

Color amarillo limón, limpio y brillante, burbuja fina con buen desprendimiento de carbónico. Finos e intensos aromas de crianza, aromas de frutas cítricas combinadas con sutiles notas de frutas tropicales y fondos de frutos secos. Buena estructura en boca debido al prolongado envejecimiento en botella pero con fondos frescos y suaves lo que le confiere su particular bouquet.

JUVÉ I CAMPS                              BRUT ROSÉ                                                       17,70 €

TIPUS: BRUT ROSAT

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 100% PINOT NOIR.

Cava dotat d’un preciós color rosa viu. La seva aroma és delicada i intensa. En ell podem gaudir de clares notes de cireres i maduixes, tot això, envoltat de matisos de mel, de pa torrat i de records florals. El seu paladar és exuberant. Ens acaricia l’interior de la boca sense mostrar la menor agressivitat, i allibera en ella tota la riquesa aromàtica que conté. 

Cava dotado de un precioso color rosa cereza. Su aroma és delicado e intenso. En él podemos disfrutar de claras notas de cerezas y fresas, todo ello rodeado de matices de miel, pan tostado y recuerdos florales. Su paladar es exuberante. Nos acaricia el interior de la boca sin mostrar la menor agresividad, y libera en ella toda la riqueza aromática que contiene.

CANALS & MUNNE                        GRAN RESERVA                                                 18,70 €

TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 11,5º

RAÏM: 40% macabeu, 30% chardonnay i 30 % parellada

Color daurat palla, bombolla petita i constant formant una lleugera corona. Aroma suau amb fons florals. Gust sec. Paladar afruitat. Pel seu llarg repòs és un gran reserva, que conserva la delicadesa afruitada i floral.

Dorado pajizo, burbuja pequeña y constante formando una ligera corona. Aroma suave con fondos florales. Gusto seco. Paladar afrutado. Por su largo reposo es un gran reserva, conservando la delicadeza frutal y floral.

LLOPART                                     BRUT ROSE                                                       18,70 €

TIPUS: BRUT ROSAT

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 11,5º

RAIM: 60% MONASTRELL, 20% GARNATXA I 20% PINOT NOIR. ECOLÒGIC

Color rosa cirera, molt brillant. Bon desenvolupament de la bombolla, constant i petita. Aroma afruitada, exuberant, on dominen els tons varietals de fruits de bosc i delicats tanins. En boca entra potent, amb bona estructura i molt saborós. Amb un punt just d’acidesa, manté un perfecte equilibri fins a la fi de la seva permanència en el paladar.

Color rosa cereza, muy brillante. Buen desarrollo de la burbuja, constando y pequeña. Aroma afrutada, exuberante, donde dominan los tonos varietales de frutos de bosque y delicados taninos. En boca entra potente, con buena estructura y muy sabroso. Con un punto justo de acidez, mantiene un perfecto equilibrio hasta el fin de su permanencia en el paladar.

LLOPART                                     BRUT NATURE                                                   21,15 €

TIPUS: RESERVA BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 11,5º

RAÏM: 40% MACABEO, 40% XAREL·LO, 10% PARELLADA, 10% CHARDONNAY. ECOLÒGIC

Un dels primers “brut nature” elaborats al nostre país, consolidat com un gran clàssic. Color groc-palla, pàl·lid i molt brillant. Bombolla fina i constant. Aroma molt neta, amb un equilibri perfecte de les subtils notes afruitades amb els delicats tons terciaris d’envelliment. En boca és lleuger i fi, completament sec, suau i amb agradables matisos de criança.

Uno de los primeros “brut nature” elaborados en nuestro país, consolidado como un gran clásico. Color amarillo-pajizo, pálido y muy brillante. Burbuja fina y constante. Aroma muy limpio, con un equilibrio perfecto entre las sutiles notas frutales y los delicados tonos  terciarios de envejecimiento. En la boca es ligero y fino, completamente seco, suave y con agradables matices de crianza.

JUVÉ I CAMPS                              RESERVA DE LA FAMILIA                                   24,50 €

TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 30% MACABEU, 40% XAREL.LO, 20% PARELLADA, 10% CHARDONNAY.

Cava dotat d’un brillant i atractiu color daurat pàl·lid. Profund, intens i elegant, ens evoca inicialment notes de fruites blanques madures. A poc a poc la seva complexitat creix i apareixen les aromes d’una llarga criança. Records de pa torrat i un cert fons cítric completen la seva distingida aroma. La cremositat de la seva escuma, s’integra perfectament en el paladar, fent que el seu pas per boca sigui simultàniament fresc, ample i suggestiu.

Cava dotado de un brillante y atractivo color dorado pálido. Profundo, intenso y elegante, nos evoca inicialmente notas de frutas blancas maduras. Poco a poco su complejidad crece y aparecen los aromas propios de una larga crianza. Recuerdos de pan tostado y un cierto fondo cítrico completan su distinguido aroma. La cremosidad de su espuma se integra perfectamente en el paladar, haciendo que su paso por boca sea simultáneamente fresco, amplio y sugestivo.  

RECAREDO                                   TERRERS BRUT NATURE                                    29,85 €

TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 46% XAREL·LO, 36% MACABEU, 18% PARELLADA ECOLÒGIC

Pallenc brillant. Nas de bona intensitat, neteja, ben definida, inicialment alguna cosa llaminera, madura, amb els habituals tocs de pastisseria, llevats, fruits secs i poma en compota que donen pas a notes més fresques amb l’aireig, incloent alguns records florals i algun record cítric. Llarga i amb profunditat. A boca té bon atac, un pas excel·lent, amb notable cremositat, molt bona acidesa i bon recorregut.

Pajizo brillante. Nariz de buena intensidad, limpia, bien definida, inicialmente algo golosa, madura, con los habituales toques de pastelería, levaduras, frutos secos y manzana en compota que dan paso a notas más frescas con la aireación, incluyendo algunos recuerdos florales y algún recuerdo cítrico. Larga y con profundidad. En boca tiene buen ataque, un paso excelente, con notable cremosidad, muy buena acidez y buen recorrido.         


GRAMONA                                    IMPERIAL                                                     30,50 €

TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE

D.O. CAVA

GRADUACIÓ: 12º

RAÏM: 50% XAREL·LO, 40% MACABEO I 10% CHARDONNAY

De color groc pallenc amb reflexos daurats, net i molt brillant, exhibeix una bombolla fina i elegant. És un nas replet de matisos, molt bé definits, fruita blanca, cítrics, pastisseria, fruita seca, lleus especiats, records dels llevats, fins torrats. Nas intens i expressiu. En boca és fresc, equilibrat, expressiu, persistent, complex i intens.

De color amarillo pajizo con reflejos dorados, limpio y muy brillante, exhibe una burbuja fina y elegante. Es una nariz repleta de matices, muy bien definidos, fruta blanca, cítricos, pastelería, frutos secos, leves especiados, recuerdos de las levaduras, finos tostados. Nariz intensa y expresiva. En boca es fresco, equilibrado, expresivo, persistente, complejo e intenso.  

 

Aquesta web utilitza coockies. Pulsa aquí per    Veure Política de cookies
Privacidad
Restaurant La Perla

GRATIS
VER

Contacta amb nosaltres