CARTA DE VINS

VINS BLANCS
VINOS BLANCOS

 


PARÉS BALTA     INDIGENA     14,70 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12,5º
RAÏM: 100% GARNATXA BLANCA  ECÒLOGIC

Color blanc pàlid amb matissos vedosos, nitid y molt transparent. Nas molt varietal, intèns amb fruita madura quasi confitada i notes cremoses procedents del treball amb les lies fines. Boca amb volum, equilibri i llarg final.

Color blanco pálido con matices vedrosos, nítido y transparente. Nariz muy varietal, intenso con fruta blanca madura casi confitada y notas cremosas procedentes del trabajo con lias finas. Boca con volumen, equilibrio y final largo.


GRAMONA     Gessamí     15,60 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 54% MUSCAT D’ ALEXANDRIA, 20% MUSCAT DE FRONTIGNAN I 26% SAUVIGNON BLANC.
Brillant pàl·lid verdós amb reflexos pallosos. Al nas és una explosió aromàtica. Com si d’un passeig de primavera es tractés, ens recorda la frescor de l’aire pur, pom de flors blanques (roses i gessamí), atzar i albercoc. A la boca ens embolica el seu aire melós, la seva frescor i la seva acidesa, tacte suau, untuós i flexible alhora. Llarg i untuós post gust amb el record de les flors blanques i pell de cítrics.
Brillante pálido verdoso con reflejos pajizos. En nariz es una explosión aromática. Como si de un paseo de primavera se tratara, nos recuerda el frescor del aire puro, ramillete de flores blancas (rosas y jazmín), flor de azahar y albaricoque. En boca nos envuelve su aire meloso, su frescor y su acidez, tacto suave, untuoso y flexible al mismo tiempo. Largo y untuoso post gusto con el recuerdo de las flores blancas y piel de cítricos.

VALDUBÓN      Verdejo     13,25 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O RUEDA
GRADUACIÓ: 12,5º
RAÏM: 100 % VERDEJO
Presenta color groc pallenc amb matisos verdós- encerats, net i molt brillant. El seu nas és complex i intens, predominant el caràcter floral i el de les fruites blanques com la poma verda i la pera. En boca es presenta fresc, ampli, saborós, amb bona acidesa, persistent, de llarg retrogust i amb un toc amarg característic de la varietat verdejo.

Presenta color amarillo pajizo con matices verdoso- acerados, limpio y muy brillante. Su nariz es compleja e intensa, predominando el carácter floral y el de las frutas blancas como la manzana verde y la pera. En boca se presenta fresco, amplio, sabroso, con buena acidez, persistente, de largo retrogusto y con un toque amargo característico de la variedad verdejo.

VINS ROSATS
VINOS ROSADOS

PARÉS BALTA      Rós de pacs      11,90 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12,5º
RAÏM: 58% Syrah, 34% Merlot i 8%Cabernet Sauvingnon. ECOLÒGIC
Color rosa cirera Nas delicat,amb notes de fruites del bosc vermelles (gerds, cireres). Aroma delicat i elegant. D’entrada suau i pas lleuger i fresc en boca, mostra de nou les notes de fruites vermelles, amb un equilibri molt interessant entre e nivell d’acidesa i la lleugera dolçor del sucre residual.

Color rosa cereza Nariz delicada, con notas de frutas del bosque rojas (frambuesas, cerezas). Aroma delicado y elegante. De entrada suave y paso ligero y fresco en boca, muestra de nuevo las notas de frutas rojas, con un equilibrio muy interesante entre @e nivel de acidez y la ligera dulzura del azúcar residual.

PETIT CAUS                           11,65 €
TIPUS: ROSAT JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 30% MERLOT, 30% ULL DE LLEBRE, 10% SYRAH, 15% CABERNET SAUVIGNON I 15% CABERNET FRANC. ECOLÒGIC
Intens i brillant color rosa salmonat. Aromes de fruita vermella, intensa, molt llaminera matisada per records de llaminadures i subtils tocs florals i d’herbes aromàtiques. En boca és un vi molt fresc, afruitat, amb notes marcades de fruita durant tot el pas. L’excel·lent acidesa li dóna un grau de frescor immens. Pas lleuger, suau i untuós. Bon final, molt amable.

Intenso y brillante color rosa asalmonado. Aromas de fruta roja, intensa, muy golosa matizada por recuerdos de golosinas y sutiles toques florales y de hierbas aromáticas. En boca es un vino muy fresco, afrutado, con notas marcadas de fruta durante todo el paso. La excelente acidez le da un grado de frescura inmenso. Paso ligero, suave y untuoso. Buen final, muy amable.

1 + 1 = 3     Cabernet saubignon rosat    13,90 €
TIPUS: ROSAT JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 13º
RAÏM: 95% CABERNET SAUVIGNON, 5% SYRAH ECOLÒGIC
Color rosa amb reflexes morats i vermellosos. Aroma intens, amb elegant aroma a fruits vermells (maduixa, gerds, fruits del bosc) combinat amb tocs florals (pètals de rosa). En boca es voluminós, abundants tocs de fruita vermella (grosella, maduixa i cirera) que es fonen en subtils i agradables aromes de rosa que fan sigui un vi untuós i de fresc post gust.

Color rosa con reflejos morados y rojizos. Aroma intenso, con elegante aroma en frutos rojos (fresa, frambuesa, frutos del bosque) combinado con toques florales (pétalos de rosa). En boca se voluminoso, abundantes toques de fruta roja (grosella, fresa y cereza) que se funden en sutiles y agradables aromas de rosa que hacen sea un vino untuoso y de fresco post gusto.

LLOPART        Carmí         13,50 €
TIPUS: ROSAT JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12º
RAïM: 60% XAREL·LO, 30% SUBIRAT PARENT I 10 % MUSCAT. ECOLÒGIC
Es presenta de color rosat viu i intens. En nas, ens mostra les sensacions de fruita vermella cítrica, maduixes i cireres, acompanyat de notes balsàmiques, i amb els tocs nals anisats. També podem trobar les notes de terra humida, pel repòs en les àmfores. En boca es presenta directe, amb bona acidesa i on les notes de fruita vermella són sinceres. Matisos d’aranja i records anisats que es situen al nal del camí. Final de boca fresc i amable.

Se presenta de color rosado vivo e intenso. En nariz, nos muestra las sensaciones de fruta roja cítrica, fresas y cerezas, acompañado de notas balsámicas, y con toques nales anisats. También podemos encontrar las notas de tierra húmeda, debido al reposo en las ánforas. En boca se presenta directo, con buena acidez y donde las notas de fruta roja son sinceras. Matices de pomelo y recuerdos anisats que se situan al nal del camino. Final de boca fresco y amable.

VINS NEGRES
VINOS TINTOS


PETIT CAUS                                13,25 €
TIPUS: NEGRE JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12,5º
RAÏM: MERLOT, SYRAH, CABERNET FRANC, ULL DE LLEBRE. ECOLÒGIC
Presenta un color cirera picota de capa mitjana, sense matisos i llàgrima fina poc tintada.

En nas d’entrada es percep tancat. En agitar una mica la copa, despunten unes agradables notes de fruita negra, baies vermelles, tocs especiats i minerals. Bona intensitat. En boca és afruitat i especiat, molt expressiu. Amb un bon recorregut intens, sec. Un vi de mig cos, no gaire corpulent, amb una bona acidesa. Amb un final equilibrat i refrescant.Presenta un color cereza picota de capa media, sin matices y lágrima fina poco tintada.
En nariz de entrada se percibe cerrado. Al agitar un poco la copa, despuntan unas agradables notas de fruta negra, bayas rojas, toques especiados y minerales. Buena intensidad. En boca es afrutado y especiado, muy expresivo. Con un buen recorrido intenso, seco. Un vino de medio cuerpo, no muy corpulento, con una buena acidez. Con un final equili­brado y refrescante.

AUGUSTUS       Merlot-syrah      14,80 €
TIPUS: NEGRE CRIANÇA
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 14º
RAÏM: 50% MERLOT. 50% SYRAH
Intens color vermell granat amb vores violades. Brillant. Intenses aromes de fruita vermella acompanyada de notes florals i l’elegància de la fusta. Vi molt elegant, amb una entrada agradable. De pas sedós i amb l’expressiva fruita i les subtils notes de la fusta assemblades de forma harmònica. Molt bon final.

Intenso color rojo granate con bordes violáceos. Brillante. Intensos aromas de fruta roja acompañada de notas florales y la elegancia de la madera. Vino muy elegante, con una entrada agradable. De paso sedoso y con la expresiva fruta y las sutiles notas de la madera ensambladas de forma armónica. Muy buen final.

FRA GUERAU                                   15,70 €
TIPUS: NEGRE CRIANÇA
D.O. MONTSANT
GRADUACIÓ: 14,45º
RAÏM: 40% MERLOT, 30% GARNATXA TINTA, 20% SYRAH T 10% CABERNET SAUVIGNON.
De color porpra intens i nítid de capa mitjana- alta, rivets blavosos. En nas destaquen violetes i confitura de fruits del bosc, juntament amb subtils tocs especiats. En boca destaca la seva frescor, el vi creix en boca obrint-se a les sensacions que aporten els tanins rodons propis del vi i procedents de la fusta.

De color púrpura intenso y nítido de capa media- alta, ribetes azulados. En nariz destacan violetas y confitura de frutos del bosque, junto con sutiles toques especiados. En boca destaca su frescor, el vino crece en boca abriéndose a las sensaciones que aportan los taninos redondos propios del vino y procedentes de la madera.

ORUBE       Criança    15,50 €
TIPUS: NEGRE CRIANÇA
D.O. RIOJA
GRADUACIÓ: 14,50º
RAÏM: ULL DE LLEBRE, GARNATXA I GRACIANO
Franc en aroma, amb notes a fruita madura, amanit al seu torn de tocs de xocolata, cafè i espècies que reflecteixen la seva estada en bóta. En boca, potent i ben equilibrat de taní amable i elegant. El seu llarg postgust deixa un agradable i intens record. Convé decantar-lo.

Franco en aroma, con notas a fruta madura, aderezado a su vez de toques de chocolate, café y especias que reflejan su estancia en barrica. En boca, potente y bien equilibrado de tanino amable y elegante. Su largo postgusto deja un agradable e intenso recuerdo.

VALDUBÓN       Criança        19,90 €
TIPUS: NEGRE CRIANÇA
D.O. RIBERA DEL DUERO
GRADUACIÓ: 14º
RAÏM: 100% ULL DE LLEBRE.
En la copa presenta un color vermell granat, però En nas denota una bona intensitat aromatica. En boca el vi presenta un suau equilibri entre tanins suaus i acidesa present, tot ell envoltat per una fina carnositat que el converteix en un vi realment saborós.

Uva En la copa presenta un color rojo granate. En nariz se denota una buena intensidad aromática. En boca el vino presenta un suave equilibrio entre taninos suaves y una acidez presente, todo ello arropado por una fina carnosidad que le convierte en un vino realmente sabroso.

CAVES
CAVAS

FREIXENET       Vintage       10,50 €
TIPUS: RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 12º
RAÏM: 50% MacabeU, 15% Xarel·lo y 35% Parellada.

És un cava d’alta qualitat, molt benvolgut per consumidors experts en caves sense dosatge, pel seu òptim grau d’envelliment i pel seu assolit equilibri entre acidesa i cos. A la vista presenta un color groc pallenc brillant. Bombolla fina, molt abundant i persistent formant bona corona. En nas és fresc, franc, elegant i harmoniós i records cítrics. Molt viu en boca, ampli de sabors, equilibrat, amb un carbònic molt bé integrat i un agradable final. És un cava amb un post gust sec i marcat caràcter.
Es un cava de alta calidad, muy apreciado por consumidores expertos en cavas sin dosage, por su óptimo grado de envejecimiento y por su logrado equilibrio entre acidez y cuerpo. A la vista presenta un color amarillo pajizo brillante. Burbuja fina, muy abundante y persistente formando buena corona. En nariz es fresco, franco, elegante y armonioso y recuerdos cítricos. Muy vivo en boca, amplio de sabores, equilibrado, con un carbónico muy bien integrado y un agradable final. Es un cava con un postgusto seco y marcado carácter.

FREIXENET      Brut barroco     15,50 €
TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 12º
RAÏM: 40% PARELLADA, 30% XAREL·LO, 30% MACABEU
Color groc llimona, net i brillant, bombolla fina amb bon despreniment de carbònic. Fins i intenses aromes de criança, aromes de fruites cítriques combinades amb subtils notes de fruites tropicals i fons de fruita seca. Bona estructura en boca a causa del perllongat envelliment en ampolla però amb fons frescos i suaus el que li confereix el seu particular boquet.
Color amarillo limón, limpio y brillante, burbuja fina con buen desprendimiento de carbónico. Finos e intensos aromas de crianza, aromas de frutas cítricas combinadas con sutiles notas de frutas tropicales y fondos de frutos secos. Buena estructura en boca debido al prolongado envejecimiento en botella pero con fondos frescos y suaves lo que le confiere su particular bouquet.

CANALS & MUNNE      Gran reserva     18,70 €
TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 40% macabeu, 30% chardonnay i 30 % parellada
Color daurat palla, bombolla petita i constant formant una lleugera corona. Aroma suau amb fons florals. Gust sec. Paladar afruitat. Pel seu llarg repòs és un gran reserva, que conserva la delicadesa afruitada i floral.

Dorado pajizo, burbuja pequeña y constante formando una ligera corona. Aroma suave con fondos florales. Gusto seco. Paladar afrutado. Por su largo reposo es un gran reserva, conservando la delicadeza frutal y floral.

LLOPART       Brut rosé       18,70 €
TIPUS: BRUT ROSAT
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 11,5º
RAIM: 60% MONASTRELL, 20% GARNATXA I 20% PINOT NOIR. ECOLÒGIC
Color rosa cirera, molt brillant. Bon desenvolupament de la bombolla, constant i petita. Aroma afruitada, exuberant, on dominen els tons varietals de fruits de bosc i delicats tanins. En boca entra potent, amb bona estructura i molt saborós. Amb un punt just d’acidesa, manté un perfecte equilibri fins a la fi de la seva permanència en el paladar.

Color rosa cereza, muy brillante. Buen desarrollo de la burbuja, constando y pequeña. Aroma afrutada, exuberante, donde dominan los tonos varietales de frutos de bosque y delicados taninos. En boca entra potente, con buena estructura y muy sabroso. Con un punto justo de acidez, mantiene un perfecto equilibrio hasta el fin de su permanencia en el paladar.

LLOPART       Brut nature       19,15 €
TIPUS: RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 40% MACABEO, 40% XAREL·LO, 10% PARELLADA, 10% CHARDONNAY. ECOLÒGIC
Un dels primers “brut nature” elaborats al nostre país, consolidat com un gran clàssic. Color groc-palla, pàl·lid i molt brillant. Bombolla fina i constant. Aroma molt neta, amb un equilibri perfecte de les subtils notes afruitades amb els delicats tons terciaris d’envelliment. En boca és lleuger i fi, completament sec, suau i amb agradables matisos de criança.

Uno de los primeros “brut nature” elaborados en nuestro país, consolidado como un gran clásico. Color amarillo-pajizo, pálido y muy brillante. Burbuja fina y constante. Aroma muy limpio, con un equilibrio perfecto entre las sutiles notas frutales y los delicados tonos terciarios de envejecimiento. En la boca es ligero y fino, completamente seco, suave y con agradables matices de crianza.

JUVÉ I CAMPS    Reserva de la familia     20,50 €
TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 12º
RAÏM: 30% MACABEU, 40% XAREL.LO, 20% PARELLADA, 10% CHARDONNAY.
Cava dotat d’un brillant i atractiu color daurat pàl·lid. Profund, intens i elegant, ens evoca inicialment notes de fruites blanques madures. A poc a poc la seva complexitat creix i apareixen les aromes d’una llarga criança. Records de pa torrat i un cert fons cítric completen la seva distingida aroma. La cremositat de la seva escuma, s’integra perfectament en el paladar, fent que el seu pas per boca sigui simultàniament fresc, ample i suggestiu.

Cava dotado de un brillante y atractivo color dorado pálido. Profundo, intenso y elegante, nos evoca inicialmente notas de frutas blancas maduras. Poco a poco su complejidad crece y aparecen los aromas propios de una larga crianza. Recuerdos de pan tostado y un cierto fondo cítrico completan su distinguido aroma. La cremosidad de su espuma se integra perfectamente en el paladar, haciendo que su paso por boca sea simultáneamente fresco, amplio y sugestivo.

Aquesta web utilitza coockies. Pulsa aquí per    Veure Política de cookies
Privacidad
Restaurant La Perla

GRATIS
VER