CARTA DE VINS

VINS BLANCS
VINOS BLANCOS   

1 + 1 = 3      Xarel.lo     11,45 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12,5º
RAÏM: 94% XAREL•LO, 6% CHENIN. ECOLÒGIC
De olor intens, complex, una infinitat de sensacions, fruites d’os (préssec, albercoc, nespra) fruites exòtiques (mango, maracuyá), es combinen en delicades i fines aromes de atzar. En boca es afruitat, fresc, un punt mineral, excel·lent equilibri. Recorda les sensacions olfactives del préssec, mango, ric en matisos, post gust llarg i persistent

De olor intenso, complejo, un sinfín de sensaciones, frutas de hueso (melocotón, albaricoque, níspero) frutas exóticas (mango, maracuyá), se combinan en delicados y finos aromas de azahar. En boca es frutado, fresco, un punto mineral, excelente equilibrio. Recuerda las sensaciones olfativas del melocotón, mango, rico en matices, largo y persistente post gusto.

PARÉS BALTA      Blanc de pacs     11,90 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12,50º
RAÏM: 55% PARELLADA, 35% MACABEU I 10% XAREL·LO. ECOLÒGIC
Color groc llimona amb reflexos groc palla brillants. Aroma molt intens , ple , dominat per fruites blanques madures (pera , poma) sobre un lleuger fons floral. En boca es revela fresc i amb una bona acidesa. El seu pas resulta suau deixant un record intens de fruites i sensació de frescor.

Color amarillo limón con reflejos amarillo paja brillantes. Aroma muy intenso, pleno, dominado por frutas blancas maduras (pera, manzana) sobre un ligero fondo floral. En boca se revela fresco y con una buena acidez. Su paso resulta suave dejando un recuerdo intenso de frutas y sensación de frescura.

DOMÈNECH VIDAL     Masia Freyé    11,90 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 11º
RAÏM: 55% Parellada i 45% Muscat Gra Menut.
Color groc pàl·lid amb reflexos verdosos. Les aromes florals marcades per les notes de rosa es debaten entre matisos de fruita exòtica. En boca és un vi suau i llaminer a la vegada que fresc. Un conjunt voluptuós i equilibrat d’aromes amb un final elegant i persistent. Un vi únic i singular que denota la personalitat de qui l’escull. Una autenticitat que sedueix els amants del vi.

Color amarillo pálido con reflejos verdosos. Los aromas florales marcados por las notas de rosa se debaten entre matices de fruta exótica. En boca es un vino suave y goloso a la vez que fresco. Un conjunto voluptuoso y equilibrado de aromas con un final elegante y persistente. Un vino único y singular que denota la personalidad de quien lo escoge. Una autenticidad que seduce a los amantes del vino.

PETIT CAUS                        12,50 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 43% XAREL·LO, 25% MACABEU, 15% CHARDONNAY, 2% MOSCATELL, 10% CHENIN BLANC I 5% PARELLADA. ECOLÒGIC
Color groc palla amb reflexos verdosos. En nas resulta afruitat, destacant el xarel·lo, aromes fresques, madures, bona acidesa i llaminer, mentre en boca és saborós, fresc i equilibrat. Un Petit molt gran.

Color amarillo paja con reflejos verdosos. En nariz resulta afrutado, destacando el xarel·lo, aromas frescos, maduros con buena acidez y goloso, mientras en boca es sabroso, fresco y equilibrado. Un pequeño muy grande. 

MAS COMTAL    Pomell de blancs   12,70 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 13,5º
RAÏM: 50% Xarel·lo I 50% Chardonnay ECOLÒGIC
Groc daurat amb reflexos verdosos. Al nas presenta aromes de fruita, fruites exòtiques, litxi, notes herbàcies, notes làcties i notes balsàmiques. En boca es dens, viu amb notes de fruites, aranja, notes cítriques, menta, notes làcties.

Amarillo dorado con reflejos verdosos. A la nariz presenta aromas de fruta, frutas exóticas, lichi, notas herbáceas, notas láctea y notas balsámicas. En boca es denso, vivo con notas de frutas, pomelo, notas cítricas, menta, notas láctea.

SUMARROCA     Temps de flors   12,70 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12º
RAÏM: 35% muscat de gra petit, 50% xarel·lo i 15% gewurztraminer
En l’aroma notarem fruites madures d’estiu, préssec, pera, litxi i raïm, i notes més florals, de flors blanques, gessamí, flor de taronger, rosa i azalea. En boca és opulent, cremós, amb aromes de boca que notem per via retronasal. Equilibrat i rodó. Un conjunt harmònic de sensacions.

En el aroma notaremos frutas maduras de verano, melocotón, pera, lichi y uva, y notas más florales, de flores blancas, jazmín, flor de naranjo, rosa y azalea. En boca es opulento, cremoso, con aromas de boca que notamos por vía retronasal. Equilibrado y redondo. Un conjunto armónico de sensaciones.

.JUVE I CAMPS    Ermita D’Espiells     13,20 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12º
RAÏM: 30% MACABEU, 30% XAREL·LO, 30% PARELLADA, 10% CHARDONNAY
L’Ermita d’Espiells posseeix un bonic i brillant color groc pàl·lid. La seva aroma és intensa i molt agradable. En ell destaquen notes de fruites blanques, així com un lleuger fons floral i d’herbes aromàtiques. En el seu pas per boca mostra un gran equilibri entre la untuositat i l’acidesa, el que li confereix un paladar molt refrescant.

El Ermita d’Espiells posee un bonito y brillante color amarillo pálido. Su aroma es intenso y muy agradable. En él destacan notas de frutas blancas, así como un ligero fondo floral y de hierbas aromáticas. En su paso por boca muestra un gran equilibrio entre la untuosidad y la acidez, lo que le confiere un paladar muy refrescante. 

LLOPART      Vitis      13,35 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12º
RAïM: 60% XAREL·LO, 30% SUBIRAT PARENT I 10 % MUSCAT. ECOLÒGIC
Color groc pàl·lid. Aromes amb notes primàries de flors blanques silvestres. Subtils records de fruits tropicals (mango, pinya) i tons de cítrics mediterranis. En boca és molt viu, untuós i fresc, amb un agradable i persistent postgust. Vi inspirat en l’harmonia de les tradicionals barraques de pedra seca que conservem a les nostres vinyes.

Color amarillo pálido. Aromas con notas primarias de flores blancas silvestres. Sutiles recuerdos de fruta tropical (mango, piña) y tonos de cítricos mediterráneos. En boca se muy vivo, untuoso y fresco, con un agradable y persistente post gusto. Vino inspirado en la armonía de las tradicionales cabañas de piedra que conservamos en nuestros viñedos.

CELLER CREDO    Miranius    14,55 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 68% XAREL.LO I 14% MACABEU . BIODINÀMIC
Miranius és un vi alegre i jove, que ofereix gran vivacitat i capacitat d’envelliment a l’ampolla. Està elaborat principalment amb la varietat mediterrània de xarel·lo i unes subtils notes de macabeu. Miranius té un marcat caràcter varietal amb una acidesa molt viva i un bon pas en boca. Per aconseguir-ho, al Celler Credo treballem amb produccions molt baixes a les vinyes, dedicant especial atenció a les maduracions, i sempre amb la idea d’obtenir acideses naturals i fresques. Aquest vi pot presentar sediments totalment naturals.
Miranius es un vino alegre y joven, que ofrece gran vivacidad y capacidad de envejecimiento a la botella. Está elaborado principalmente con la variedad mediterránea de xarel•lo y unas sutiles notas de macabeu. Miranius tiene un marcado carácter varietal con una acidez muy viva y un buen paso en boca. Para conseguirlo, a la Bodega Credo trabajamos con producciones muy bajas a las viñas, dedicando especial atención a las maduraciones, y siempre con la idea de obtener acideces naturales y frescas. Este vino puede presentar sedimentos totalmente naturales.

  
GRAMONA     Gessamí     15,60 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 54% MUSCAT D’ ALEXANDRIA, 20% MUSCAT DE FRONTIGNAN I 26% SAUVIGNON BLANC.
Brillant pàl·lid verdós amb reflexos pallosos. Al nas és una explosió aromàtica. Com si d’un passeig de primavera es tractés, ens recorda la frescor de l’aire pur, pom de flors blanques (roses i gessamí), atzar i albercoc. A la boca ens embolica el seu aire melós, la seva frescor i la seva acidesa, tacte suau, untuós i flexible alhora. Llarg i untuós post gust amb el record de les flors blanques i pell de cítrics.

Brillante pálido verdoso con reflejos pajizos. En nariz es una explosión aromática. Como si de un paseo de primavera se tratara, nos recuerda el frescor del aire puro, ramillete de flores blancas (rosas y jazmín), flor de azahar y albaricoque. En boca nos envuelve su aire meloso, su frescor y su acidez, tacto suave, untuoso y flexible al mismo tiempo. Largo y untuoso post gusto con el recuerdo de las flores blancas y piel de cítricos.

COP DE VENT                       13,30 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O EMPORDÀ
GRADUACIÓ: 13º
RAÏM: 80 % MACABEO, 20 % MOSCATELL (MOSCATELL D’ ALEXANDRIA)

Vi blanc, de coloració groc pàl·lid, amb reflexos verdosos. Aromes de raïm fresc, préssec i mel,acompanyats de notes florals, gessamí i magnòlia. En boca mostra una bona acidesa, que li confereix frescor, la fracció de moscatell contribueix a donar-li un caràcter gras.
Vino blanco, de coloración amarillo pálido, con reflejos verdosos. Aromas de uva fresca, melocotón y miel, acompañados de notas florales, jazmín y magnolia. En boca muestra una buena acidez, que le confiere frescura, la fracción de moscatel contribuye a darle un carácter graso.

FRAY GERMÀN      Verdejo     13,25 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O RUEDA
GRADUACIÓ: 12,5º
RAÏM: 85 % VERDEJO, 15 % VIURA
Presenta color groc pallenc amb matisos verdós- encerats, net i molt brillant. El seu nas és complex i intens, predominant el caràcter floral i el de les fruites blanques com la poma verda i la pera. En boca es presenta fresc, ampli, saborós, amb bona acidesa, persistent, de llarg retrogust i amb un toc amarg característic de la varietat verdejo.

Presenta color amarillo pajizo con matices verdoso- acerados, limpio y muy brillante. Su nariz es compleja e intensa, predominando el carácter floral y el de las frutas blancas como la manzana verde y la pera. En boca se presenta fresco, amplio, sabroso, con buena acidez, persistente, de largo retrogusto y con un toque amargo característico de la variedad verdejo.

VINS ROSATS
VINOS ROSADOS

PARÉS BALTA      Rós de pacs      11,90 €
TIPUS: BLANC JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12,5º
RAÏM: 58% Syrah, 34% Merlot i 8%Cabernet Sauvingnon. ECOLÒGIC
Color rosa cirera Nas delicat,amb notes de fruites del bosc vermelles (gerds, cireres). Aroma delicat i elegant. D’entrada suau i pas lleuger i fresc en boca, mostra de nou les notes de fruites vermelles, amb un equilibri molt interessant entre e nivell d’acidesa i la lleugera dolçor del sucre residual.

Color rosa cereza Nariz delicada, con notas de frutas del bosque rojas (frambuesas, cerezas). Aroma delicado y elegante. De entrada suave y paso ligero y fresco en boca, muestra de nuevo las notas de frutas rojas, con un equilibrio muy interesante entre @e nivel de acidez y la ligera dulzura del azúcar residual.

SUMARROCA      Posídonia        11,20 €
TIPUS: ROSAT JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 100% ull de llebre
Color pàl·lid amb tonalitats rosades. Aroma intensa i complexa on apareixen notes afruitades de maduixa àcida i poma àcida combinades amb notes florals de violeta i rosa. En boca és elegant, fresc i afruitat. Destaquen les notes afruitades de maduixa que es mantenen al llarg del gust i el postgust. 

Color pálido con tonalidades rosadas. Aroma intenso y compleja donde aparecen notas afrutadas de fresa ácida y manzana ácida combinadas con notas florales de violeta y rosa. En boca es elegante, fresco y afrutado. Destacan las notas afrutadas de fresa que se mantienen a lo largo del gusto y el postgusto.

PETIT CAUS                           11,65 €
TIPUS: ROSAT JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 30% MERLOT, 30% ULL DE LLEBRE, 10% SYRAH, 15% CABERNET SAUVIGNON I 15% CABERNET FRANC. ECOLÒGIC
Intens i brillant color rosa salmonat. Aromes de fruita vermella, intensa, molt llaminera matisada per records de llaminadures i subtils tocs florals i d’herbes aromàtiques. En boca és un vi molt fresc, afruitat, amb notes marcades de fruita durant tot el pas. L’excel·lent acidesa li dóna un grau de frescor immens. Pas lleuger, suau i untuós. Bon final, molt amable.

Intenso y brillante color rosa asalmonado. Aromas de fruta roja, intensa, muy golosa matizada por recuerdos de golosinas y sutiles toques florales y de hierbas aromáticas. En boca es un vino muy fresco, afrutado, con notas marcadas de fruta durante todo el paso. La excelente acidez le da un grado de frescura inmenso. Paso ligero, suave y untuoso. Buen final, muy amable.

DOMÈNECH VIDAL     Masia Freyé       11,90 €
TIPUS: ROSAT JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12,5º
RAÏM: 85% SYRAH i 15% SUMOLL.
Color vermell fresa pàl·lid. Net i brillant. Aromes de fruites d’os, fruita gebrada i pètal de rosa. La intensitat d’aquests es manté en descobrir notes tropicals com el mànec i espècies com el pebre rosa. En boca, aquest vi és llaminer, carnoso i potent. La maduresa característica d’aquest Rosat prové dels nostres vinyers de Freyé.

Color rojo fresa pálido. Limpio y brillante. Aromas de frutas de hueso, fruta escarchada y pétalo de rosa. La intensidad de estos se mantiene al descubrir notas tropicales como el mango y especias como la pimienta rosa. En boca, este vino es goloso, carnoso y potente. La madurez característica de este Rosado   proviene de nuestros viñedos de Freyé.

JUVE I CAMPS     
Ermita D’Espiells Rosé    13,20 €
TIPUS: ROSAT JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 11,5º
RAïM: 85% PINOT NOIR I 15% SHYRAH.
Vi dotat d’un suggerent color rosa brillant, en el qual es distingeixen lleugeres tonalitats violàcies. El seu aroma és intens, complex, subtil i summament atractiu. Les vives notes de fruites vermelles, es conjuguen amb records florals (gardènia, violeta), aconseguint una fragància seductora que ens convida a beure’n. En boca es mostra llaminer i refrescant.

Vino dotado de un sugerente color rosa brillante en el que se distinguen ligeras tonalidades violáceas. Su aroma es intenso, complejo, sutil y sumamente atractivo. Las vivas notas de frutas rojas (fresas, cerezas) se conjugan con recuerdos florales (jazmín, violeta) logrando una fragancia seductora que nos invita a beberlo. En boca se muestra goloso y refrescante.

MAS COMTAL    Rosat de llàgrima    12,80 €
TIPUS: ROSAT JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 13,5º
RAÏM: 100% MERLOT ECOLÒGIC
Robí pàl·lid i brillant. Nas de bona intensitat, fresca, amb les habituals notes de fruita vermella, jovials i divertida que van des de les maduixes silvestres al toc àcid de les grosella, algun record especiat i hi ha notes de fonoll també suaus. A boca té un atac de mitja intensitat, molt bona acidesa, el pas és lleuger com ho és la trama encara que també és consistent, té bon recorregut, és fruitós, atractiu.

Rubí pálido y brillante. Nariz de buena intensidad, fresca, con las habituales notas de fruta roja, jovial y divertida que van desde las fresitas silvestres al toque ácido de la grosella, algún recuerdo especiado y hay también suaves notas de hinojo. En boca tiene un ataque de media intensidad, muy buena acidez, el paso es ligero como lo es la trama aunque también es consistente, tiene buen recorrido, es frutoso, atractivo.

1 + 1 = 3     Cabernet saubignon rosat    13,90 €
TIPUS: ROSAT JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 13º
RAÏM: 95% CABERNET SAUVIGNON, 5% SYRAH ECOLÒGIC
Color rosa amb reflexes morats i vermellosos. Aroma intens, amb elegant aroma a fruits vermells (maduixa, gerds, fruits del bosc) combinat amb tocs florals (pètals de rosa). En boca es voluminós, abundants tocs de fruita vermella (grosella, maduixa i cirera) que es fonen en subtils i agradables aromes de rosa que fan sigui un vi untuós i de fresc post gust.

Color rosa con reflejos morados y rojizos. Aroma intenso, con elegante aroma en frutos rojos (fresa, frambuesa, frutos del bosque) combinado con toques florales (pétalos de rosa). En boca se voluminoso, abundantes toques de fruta roja (grosella, fresa y cereza) que se funden en sutiles y agradables aromas de rosa que hacen sea un vino untuoso y de fresco post gusto.

LLOPART        Carmí         13,50 €
TIPUS: ROSAT JOVE
D.O PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12º
RAïM: 60% XAREL·LO, 30% SUBIRAT PARENT I 10 % MUSCAT. ECOLÒGIC
Es presenta de color rosat viu i intens. En nas, ens mostra les sensacions de fruita vermella cítrica, maduixes i cireres, acompanyat de notes balsàmiques, i amb els tocs nals anisats. També podem trobar les notes de terra humida, pel repòs en les àmfores. En boca es presenta directe, amb bona acidesa i on les notes de fruita vermella són sinceres. Matisos d’aranja i records anisats que es situen al nal del camí. Final de boca fresc i amable.

Se presenta de color rosado vivo e intenso. En nariz, nos muestra las sensaciones de fruta roja cítrica, fresas y cerezas, acompañado de notas balsámicas, y con toques nales anisats. También podemos encontrar las notas de tierra húmeda, debido al reposo en las ánforas. En boca se presenta directo, con buena acidez y donde las notas de fruta roja son sinceras. Matices de pomelo y recuerdos anisats que se situan al nal del camino. Final de boca fresco y amable.

VINS NEGRES
VINOS TINTOS

 PARÉS BALTÀ     Mas petit     11,90 €
TIPUS: NEGRE CRIANÇA
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 13,50º
RAÏM: 76% Cabernet Sauvingnon i 24% Garnatxa. ECOLÒGIC
Presenta un color cirera de intensitat mitja. Predomini de fruites vermelles sobre fons suau de torrats i vainilla. Pas en boca suau i amable, amb tanins vellutats, rodons. Records de fruites vermelles (cireres) entrellaçats amb tocs de vainilla.

Presenta un color cereza de intensidad media. Predominio de frutas rojas sobre fondo suave de tostaciones y vainilla. en boca suave y amable, con taninos aterciopelados, redondos. Recuerdos de frutas rojas (cerezas) entrelazados con toques de vainilla.

MAS COMTAL       Negre d’anyada      12,60 €
TIPUS: NEGRE JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 13º
RAÏM: 50% MERLOT, 45% CABERNET SAUVIGNON, 5% CABERNET FRANC.5 ECOLÒGIC
De color cirera intens. En aquest vi apareixen agradables aromes i intenses notes molt madures de fruits negres i notes especiades. Un fons de matisos làctics i elegant roure suavitza i conjunta lleugerament la força d’aquest vi. En boca destaquen potents i saborosos tanins dolços, fent d’ ell un vi molt estructurat, però alhora carnós i llaminer, sense que el seu cos ho faci difícil de beure. Potent.

De color cereza intenso. En este vino aparecen agradables aromas e intensas notas muy maduras de frutos negros y notas sazonadas. Un fondo de matices lácticos y elegante roble suaviza y conjunta ligeramente la fuerza de este vino. En boca destacan potentes y sabrosos taninos dulces, haciendo de él un vino muy estructurado, pero al mismo tiempo carnoso y goloso, sin que su cuerpo lo haga difícil de beber. Potente.

SUMARROCA      Temps de fruits    12,70 €
TIPUS: NEGRE CRIANÇA
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12,3º
RAÏM: Merlot, Cabernet Franc, Syrah I Carménère,
Color d’intensitat alta amb un rivet violaci. Aroma intensa i afruitada de cireres i gerds, amb unes notes florals fresques. En boca es presenta suau i vellutat, amb una intensitat elegant i gust de cirera. El final és llarg i afruitat, amb notes de cirera.

Color de intensidad alta con un ribete violáceo. Aroma intenso y afrutado a cerezas y frambuesas, con notas florales frescas. En boca se presenta suave y aterciopelado, con una intensidad elegante y sabor a cereza. El final es largo y afrutado, con notas de cereza.

PETIT CAUS                                13,25 €
TIPUS: NEGRE JOVE
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 12,5º
RAÏM: MERLOT, SYRAH, CABERNET FRANC, ULL DE LLEBRE. ECOLÒGIC
Presenta un color cirera picota de capa mitjana, sense matisos i llàgrima fina poc tintada.

En nas d’entrada es percep tancat. En agitar una mica la copa, despunten unes agradables notes de fruita negra, baies vermelles, tocs especiats i minerals. Bona intensitat. En boca és afruitat i especiat, molt expressiu. Amb un bon recorregut intens, sec. Un vi de mig cos, no gaire corpulent, amb una bona acidesa. Amb un final equilibrat i refrescant.Presenta un color cereza picota de capa media, sin matices y lágrima fina poco tintada.
En nariz de entrada se percibe cerrado. Al agitar un poco la copa, despuntan unas agradables notas de fruta negra, bayas rojas, toques especiados y minerales. Buena intensidad. En boca es afrutado y especiado, muy expresivo. Con un buen recorrido intenso, seco. Un vino de medio cuerpo, no muy corpulento, con una buena acidez. Con un final equili­brado y refrescante.

AUGUSTUS       Merlot-syrah      14,80 €
TIPUS: NEGRE CRIANÇA
D.O. PENEDÈS
GRADUACIÓ: 14º
RAÏM: 50% MERLOT. 50% SYRAH
Intens color vermell granat amb vores violades. Brillant. Intenses aromes de fruita vermella acompanyada de notes florals i l’elegància de la fusta. Vi molt elegant, amb una entrada agradable. De pas sedós i amb l’expressiva fruita i les subtils notes de la fusta assemblades de forma harmònica. Molt bon final.

Intenso color rojo granate con bordes violáceos. Brillante. Intensos aromas de fruta roja acompañada de notas florales y la elegancia de la madera. Vino muy elegante, con una entrada agradable. De paso sedoso y con la expresiva fruta y las sutiles notas de la madera ensambladas de forma armónica. Muy buen final.

COP DE VENT                             13,70 €
TIPUS: NEGRE CRIANÇA
D.O. EMPORDÀ
GRADUACIÓ: 14,5º
RAÏM: 60% CINSAUT (CARIÑENA) Y 40% CABERNET SAUVIGNON
Va venir de coloració vermell fosc, amb tons morats, amb alguns reflexos violacis. En nas mostra aromes de cirera i mores, combinats amb vainilla i cacau procedent de la criança en bota de roure. En boca retrobem un sabor de fruita madura i fruita seca torrada. Vi rodó. L’acidesa sostinguda equilibra un grau alcohòlic notable. Evolucionarà favorablement els propers dos anys.

Vino de coloración rojo oscuro, con tonos morados, con algunos reflejos violáceos. En nariz muestra aromas de cereza y moras, combinados con vainilla y cacao procedente de la crianza en bota de roble. En boca reencontramos un sabor de fruta madura y frutos secos tostados. Vino redondo. La acidez sostenida equilibra un grado alcohólico notable. Evolucionará favorablemente los próximos dos años.

FRA GUERAU                                   15,70 €
TIPUS: NEGRE CRIANÇA
D.O. MONTSANT
GRADUACIÓ: 14,45º
RAÏM: 40% MERLOT, 30% GARNATXA TINTA, 20% SYRAH T 10% CABERNET SAUVIGNON.
De color porpra intens i nítid de capa mitjana- alta, rivets blavosos. En nas destaquen violetes i confitura de fruits del bosc, juntament amb subtils tocs especiats. En boca destaca la seva frescor, el vi creix en boca obrint-se a les sensacions que aporten els tanins rodons propis del vi i procedents de la fusta.

De color púrpura intenso y nítido de capa media- alta, ribetes azulados. En nariz destacan violetas y confitura de frutos del bosque, junto con sutiles toques especiados. En boca destaca su frescor, el vino crece en boca abriéndose a las sensaciones que aportan los taninos redondos propios del vino y procedentes de la madera.

EL COTO                                  13,40 €
TIPUS: NEGRE CRIANÇA
D.O. RIOJA
GRADUACIÓ: 13º
RAÏM: 100% ULL DE LLEBRE.
Color és vermell robí, a nas manté la frescor de la fruita i la regalèssia típica del ull de llebre. A boca bon equilibri, sedós i vellutat amb bona intensitat tot el contingut aromàtic.

Color es rojo rubí, en nariz mantiene la frescura de la fruta y el regaliz típico del tempranillo. En boca buen equilibrio, sedoso y aterciopelado con buena intensidad todo el contenido aromático.

ORUBE       Criança    15,50 €
TIPUS: NEGRE CRIANÇA
D.O. RIOJA
GRADUACIÓ: 14,50º
RAÏM: ULL DE LLEBRE, GARNATXA I GRACIANO
Franc en aroma, amb notes a fruita madura, amanit al seu torn de tocs de xocolata, cafè i espècies que reflecteixen la seva estada en bóta. En boca, potent i ben equilibrat de taní amable i elegant. El seu llarg postgust deixa un agradable i intens record. Convé decantar-lo.

Franco en aroma, con notas a fruta madura, aderezado a su vez de toques de chocolate, café y especias que reflejan su estancia en barrica. En boca, potente y bien equilibrado de tanino amable y elegante. Su largo postgusto deja un agradable e intenso recuerdo.

VALDUBÓN       Criança        19,90 €
TIPUS: NEGRE CRIANÇA
D.O. RIBERA DEL DUERO
GRADUACIÓ: 14º
RAÏM: 100% ULL DE LLEBRE.
En la copa presenta un color vermell granat, però En nas denota una bona intensitat aromatica. En boca el vi presenta un suau equilibri entre tanins suaus i acidesa present, tot ell envoltat per una fina carnositat que el converteix en un vi realment saborós.

Uva En la copa presenta un color rojo granate. En nariz se denota una buena intensidad aromática. En boca el vino presenta un suave equilibrio entre taninos suaves y una acidez presente, todo ello arropado por una fina carnosidad que le convierte en un vino realmente sabroso.

CAVES
CAVAS

FREIXENET       Vintage       10,50 €
TIPUS: RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 12º
RAÏM: 50% MacabeU, 15% Xarel·lo y 35% Parellada.

És un cava d’alta qualitat, molt benvolgut per consumidors experts en caves sense dosatge, pel seu òptim grau d’envelliment i pel seu assolit equilibri entre acidesa i cos. A la vista presenta un color groc pallenc brillant. Bombolla fina, molt abundant i persistent formant bona corona. En nas és fresc, franc, elegant i harmoniós i records cítrics. Molt viu en boca, ampli de sabors, equilibrat, amb un carbònic molt bé integrat i un agradable final. És un cava amb un post gust sec i marcat caràcter.
Es un cava de alta calidad, muy apreciado por consumidores expertos en cavas sin dosage, por su óptimo grado de envejecimiento y por su logrado equilibrio entre acidez y cuerpo. A la vista presenta un color amarillo pajizo brillante. Burbuja fina, muy abundante y persistente formando buena corona. En nariz es fresco, franco, elegante y armonioso y recuerdos cítricos. Muy vivo en boca, amplio de sabores, equilibrado, con un carbónico muy bien integrado y un agradable final. Es un cava con un postgusto seco y marcado carácter.

SOLÀ RAVENTÓS     Brut de la gafa     13,10 €
TIPUS: RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: MACABEU, XAREL.LO I PARELLADA
És un Reserva de 36 mesos de criança en cava, cupatge tradicional de Macabeu Xarel·lo i Parellada, una part molt important del vi base està elaborat amb most flor per a aguantar bé l’envelliment sense sofrir oxidacions, groc intens, amb bombolla fina i constant amb bona integració del carbònic, bon pas de boca amb fruita i final amb puntes amargues.

Es un Reserva de 36 meses de crianza en cava, coupage tradicional de Macabeo Xare y Parellada, una parte muy importante del vino base está elaborado con mosto flor para aguantar bien el envejecimiento sin sufrir oxidaciones, amarillo intenso, con burbuja fina y constando con buena integración del carbónico, buen paso de boca con fruta y final con puntas amargas.

FREIXENET      Brut barroco     15,50 €
TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 12º
RAÏM: 40% PARELLADA, 30% XAREL·LO, 30% MACABEU
Color groc llimona, net i brillant, bombolla fina amb bon despreniment de carbònic. Fins i intenses aromes de criança, aromes de fruites cítriques combinades amb subtils notes de fruites tropicals i fons de fruita seca. Bona estructura en boca a causa del perllongat envelliment en ampolla però amb fons frescos i suaus el que li confereix el seu particular boquet.

Color amarillo limón, limpio y brillante, burbuja fina con buen desprendimiento de carbónico. Finos e intensos aromas de crianza, aromas de frutas cítricas combinadas con sutiles notas de frutas tropicales y fondos de frutos secos. Buena estructura en boca debido al prolongado envejecimiento en botella pero con fondos frescos y suaves lo que le confiere su particular bouquet.

EL MERCAT       Reserva        15,70 €
TIPUS: RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 12,0º
RAÏM: 30% MACABEU, 60% XAREL.LO i 10 % parellada
Color groc pallenc brillant, amb fina bombolla i formació de rosari. Aroma intens, amb gran riquesa de matisos de torrats de brioixeria i fruites madures. En boca es molt equilibrat, llarg, untuós, persistent, notes especiades de la criança, i fruits secs.

Color amarillo pajizo brillante, con fina burbuja y formación de rosario. Aroma intenso, con gran riqueza de matices
de tostados bollería y frutas maduras. En boca es muy equilibrado, largo, untuoso,persistente, notas especiadas de la crianza y frutos secos.

MARIA RIGOL ORDI     Reserva     15,90 €
TIPUS: RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 36 % macabeu, 34 % xarel·lo i 30 % parellada
Color groc palla amb tons verds-daurats. Bombolla fina persistent. Rosari destacat i corona sedosa i delicada. Nas fresc i intens amb records de fruita groga (préssec de vinya i albercoc madur). Aromes de llevat fresc i pa. En boca entrada agradable, sedós i vellutat. Llarg i perdurable amb notes de brioixeria fresca. Final rodó que convida a beure’n una altra copa.

Color amarillo paja con tonos verdes-dorados. Burbuja fina persistente. Rosario destacado y corona sedosa y delicada. Nariz fresca e intenso con recuerdos de fruta amarilla (melocotón de viña y albaricoque maduro). Aromas de levadura fresca y pan. En boca entrada agradable, sedoso y vellutado. Largo y perdurable con notas de bollería fresca. Final redondo que invita a beber otra copa.

JUVÉ I CAMPS       Brut rosé    17,70 €
TIPUS: BRUT ROSAT
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 12º
RAÏM: 100% PINOT NOIR.
Cava dotat d’un preciós color rosa viu. La seva aroma és delicada i intensa. En ell podem gaudir de clares notes de cireres i maduixes, tot això, envoltat de matisos de mel, de pa torrat i de records florals. El seu paladar és exuberant. Ens acaricia l’interior de la boca sense mostrar la menor agressivitat, i allibera en ella tota la riquesa aromàtica que conté.

Cava dotado de un precioso color rosa cereza. Su aroma és delicado e intenso. En él podemos disfrutar de claras notas de cerezas y fresas, todo ello rodeado de matices de miel, pan tostado y recuerdos florales. Su paladar es exuberante. Nos acaricia el interior de la boca sin mostrar la menor agresividad, y libera en ella toda la riqueza aromática que contiene.

CANALS & MUNNE      Gran reserva     18,70 €
TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 40% macabeu, 30% chardonnay i 30 % parellada
Color daurat palla, bombolla petita i constant formant una lleugera corona. Aroma suau amb fons florals. Gust sec. Paladar afruitat. Pel seu llarg repòs és un gran reserva, que conserva la delicadesa afruitada i floral.

Dorado pajizo, burbuja pequeña y constante formando una ligera corona. Aroma suave con fondos florales. Gusto seco. Paladar afrutado. Por su largo reposo es un gran reserva, conservando la delicadeza frutal y floral.

LLOPART       Brut rosé       18,70 €
TIPUS: BRUT ROSAT
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 11,5º
RAIM: 60% MONASTRELL, 20% GARNATXA I 20% PINOT NOIR. ECOLÒGIC
Color rosa cirera, molt brillant. Bon desenvolupament de la bombolla, constant i petita. Aroma afruitada, exuberant, on dominen els tons varietals de fruits de bosc i delicats tanins. En boca entra potent, amb bona estructura i molt saborós. Amb un punt just d’acidesa, manté un perfecte equilibri fins a la fi de la seva permanència en el paladar.

Color rosa cereza, muy brillante. Buen desarrollo de la burbuja, constando y pequeña. Aroma afrutada, exuberante, donde dominan los tonos varietales de frutos de bosque y delicados taninos. En boca entra potente, con buena estructura y muy sabroso. Con un punto justo de acidez, mantiene un perfecto equilibrio hasta el fin de su permanencia en el paladar.

LLOPART       Brut nature       19,15 €
TIPUS: RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 11,5º
RAÏM: 40% MACABEO, 40% XAREL·LO, 10% PARELLADA, 10% CHARDONNAY. ECOLÒGIC
Un dels primers “brut nature” elaborats al nostre país, consolidat com un gran clàssic. Color groc-palla, pàl·lid i molt brillant. Bombolla fina i constant. Aroma molt neta, amb un equilibri perfecte de les subtils notes afruitades amb els delicats tons terciaris d’envelliment. En boca és lleuger i fi, completament sec, suau i amb agradables matisos de criança.

Uno de los primeros “brut nature” elaborados en nuestro país, consolidado como un gran clásico. Color amarillo-pajizo, pálido y muy brillante. Burbuja fina y constante. Aroma muy limpio, con un equilibrio perfecto entre las sutiles notas frutales y los delicados tonos terciarios de envejecimiento. En la boca es ligero y fino, completamente seco, suave y con agradables matices de crianza.

JUVÉ I CAMPS    Reserva de la familia     20,50 €
TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 12º
RAÏM: 30% MACABEU, 40% XAREL.LO, 20% PARELLADA, 10% CHARDONNAY.
Cava dotat d’un brillant i atractiu color daurat pàl·lid. Profund, intens i elegant, ens evoca inicialment notes de fruites blanques madures. A poc a poc la seva complexitat creix i apareixen les aromes d’una llarga criança. Records de pa torrat i un cert fons cítric completen la seva distingida aroma. La cremositat de la seva escuma, s’integra perfectament en el paladar, fent que el seu pas per boca sigui simultàniament fresc, ample i suggestiu.

Cava dotado de un brillante y atractivo color dorado pálido. Profundo, intenso y elegante, nos evoca inicialmente notas de frutas blancas maduras. Poco a poco su complejidad crece y aparecen los aromas propios de una larga crianza. Recuerdos de pan tostado y un cierto fondo cítrico completan su distinguido aroma. La cremosidad de su espuma se integra perfectamente en el paladar, haciendo que su paso por boca sea simultáneamente fresco, amplio y sugestivo.

GRAMONA      imperial      23,50 €
TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 12º
RAÏM: 50% XAREL·LO, 40% MACABEO I 10% CHARDONNAY
De color groc pallenc amb reflexos daurats, net i molt brillant, exhibeix una bombolla fina i elegant. És un nas replet de matisos, molt bé definits, fruita blanca, cítrics, pastisseria, fruita seca, lleus especiats, records dels llevats, fins torrats. Nas intens i expressiu. En boca és fresc, equilibrat, expressiu, persistent, complex i intens.

De color amarillo pajizo con reflejos dorados, limpio y muy brillante, exhibe una burbuja fina y elegante. Es una nariz repleta de matices, muy bien definidos, fruta blanca, cítricos, pastelería, frutos secos, leves especiados, recuerdos de las levaduras, finos tostados. Nariz intensa y expresiva. En boca es fresco, equilibrado, expresivo, persistente, complejo e intenso.

RECAREDO   Terrers brut nature  23,85 €
TIPUS: GRAN RESERVA BRUT NATURE
D.O. CAVA
GRADUACIÓ: 12º
RAÏM: 46% XAREL·LO, 36% MACABEU, 18% PARELLADA ECOLÒGIC
Pallenc brillant. Nas de bona intensitat, neteja, ben definida, inicialment alguna cosa llaminera, madura, amb els habituals tocs de pastisseria, llevats, fruits secs i poma en compota que donen pas a notes més fresques amb l’aireig, incloent alguns records florals i algun record cítric. Llarga i amb profunditat. A boca té bon atac, un pas excel·lent, amb notable cremositat, molt bona acidesa i bon recorregut.

Pajizo brillante. Nariz de buena intensidad, limpia, bien definida, inicialmente algo golosa, madura, con los habituales toques de pastelería, levaduras, frutos secos y manzana en compota que dan paso a notas más frescas con la aireación, incluyendo algunos recuerdos florales y algún recuerdo cítrico. Larga y con profundidad. En boca tiene buen ataque, un paso excelente, con notable cremosidad, muy buena acidez y buen recorrido. 

Aquesta web utilitza coockies. Pulsa aquí per    Veure Política de cookies
Restaurant La Perla

GRATIS
VER